• Elbil på bygda? 

      Bakke, Linn Kathrin; Giske, Pernille Eriksdatter; Rusdal, Tone (Bachelor thesis, 2014)
      Hvilket potensial har elbiler på bygda? For å besvare dette har vi innhentet empiri fra 200 tilfeldige personer og intervjuet fire elbileiere. Vi har brukt Sogndal som case i denne oppgaven, og omhandler kun helelektriske ...