• Breheimen : geologi og landeformer 

      Aa, Asbjørn Rune; Sønstegaard, Eivind (HSF Rapport, Book, 2005)
      Breheimen har eit vidt spekter av landformer. Overgangen frå Vestlandet med djupe trange dalar til Austlandet med slake vidder og opne dalar, er noko av årsaka. Mange lokalbrear har forma eit alpint landskap med fleire ...