• Utforming av uteareal ved Notsete barnehage i Sogndal kommune 

      Kvamme, Heidi; Aas-Torkildsen, Mathilde (Bachelor thesis, 2014)
      Utearealet i Notsete barnehage er per i dag ikke veldig godt egnet til variert utelek, grunnet lite god utforming av lekeplass med slitt og gammelt lekeutstyr som i tillegg ikke er i samsvar med norske og internasjonale ...