• Det moderne klyngetun – Ein case studie av alternativ bustadområde 

      Polden, Ingrid Grøteide (Master thesis, 2020)
      Noreg har ein samansetting av bustad som ikkje reflektera samansettinga av menneske i bustadane. Det er einebustadar som rangerar over andre busetnadsformar, medan det er høgast del aleinebuande i landet. Det er behov for ...