Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorPaulen, Annette Storøy
dc.date.accessioned2017-09-08T09:26:43Z
dc.date.available2017-09-08T09:26:43Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2453723
dc.descriptionOrganisasjon og utdanningsleiing. Avdeling for samfunnsfag/Institutt for samfunnsvitskap/master i organisasjon og leiing 09.06.2017nb_NO
dc.description.abstractBakgrunnen for studien er at eg gjennom min yrkespraksis som pedagogisk leiar har opplevd det utfordrande å legge til rette for læring og kunnskapsutvikling i barnehagen. Målet med studien har vore å undersøke korleis styrar og pedagogisk leiar legg til rette for læring og kunnskapsutvikling, samt danne ei djupare forståing for korleis assistentane/fagarbeidarane opplever og tek til seg læringstiltaka. Studien belyser også kva assistentane/fagarbeidarane gjer for å tileigne seg kunnskap på eiga hand. Studien er basert på kvalitativ metode, intervjua er semistrukturerte. Deltakarane i denne studien er styrarar, pedagogiske leiarar og assistentar/fagarbeidarar med minimum to års arbeidserfaring i barnehage. Sentralt i arbeidet for å lukkast, er involvering, refleksjon og formidling av fagkunnskap, samt å nyttegjere seg av den tause kunnskapen som assistentane/ fagarbeidarane innehar. Studien viser og at leiinga har bygd ein struktur som opnar opp for det naudsynte kunnskapsrommet, gjennom både formelle og uformelle møtearenaer.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectKunnskapsutviklingnb_NO
dc.subjectbarnehagennb_NO
dc.subjectbarnehagepersonaletnb_NO
dc.subjectpedagogisk ledernb_NO
dc.subjectbarnehagestyrernb_NO
dc.titleKunnskapsutvikling blant personalet i barnehagen, ein leiars ansvar?nb_NO
dc.title.alternativeDevelopment of knowledge in kindergarten - the leadership's responsibility?nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber118nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel