Show simple item record

dc.contributor.authorLeganger, Maria
dc.contributor.editorLeganger, Maria
dc.date.accessioned2017-02-21T13:35:55Z
dc.date.available2017-02-21T13:35:55Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2431624
dc.descriptionIdrett og Kroppsøving ID3-323 Desember, 2016nb_NO
dc.description.abstractNyere undersøkelser gjort av Leirhaug & Arnesen (2016) forteller oss at situasjonen for å oppnå kompetansemålene i kroppsøving som omhandler friluftsliv på ungdomstrinnet er bekymringsfull. Det kommer frem av undersøkelsen at over halvparten av norske kroppsøvingslærere bruker mellom 0-4 timer i året på friluftsliv. Flertallet av lærerne hevder derimot å ha god kompetanse på området, og det må derfor foreligge andre årsaker til at friluftsliv blir et nedprioritert emne selv om det er et av fagets hovedområder. I denne studien ses det nærmere på hva som påvirker kroppsøvingslærere på ungdomstrinnets praksisteori og undervisningspraksis i friluftsliv. Det forskes nærmere bestemt på om personlig forståelse av friluftsliv påvirker undervisningspraksisen og i hvilken grad. Oppgaven stiller seg spørsmål om det finnes en sammenheng mellom hva lærerne definerer som friluftsliv og hva de gjør i sin undervisningspraksis, der praksistrekanten brukes aktivt som hjelpemiddel for å drøfte sammenhengen. På bakgrunn av dette kommer følgende problemstilling frem: Hvordan påvirker lærernes forståelse av friluftsliv deres praksisteori og undervisningspraksis i kroppsøving? Studien benytter seg av kvalitativ metode og intervju som fremgangsmåte med tre relativt unge kroppsøvingslærere på ungdomstrinnet, der alle har grunnleggende interesse for friluftsliv i varierende grad. Det er intervjuet lærere av begge kjønn både fra by og bygd. Resultatet forteller oss at lærernes forståelse av friluftslivbegrepet i stor grad påvirker deres praktisering av emnet i kroppsøvingsfaget, der forståelsen rommer mye og setter barrierer for deres praksisteori. Et funn er at alle lærerne ser utfordringen med tid, og deres forståelse av friluftsliv legger opp til at de må komme seg vekk fra skolen og ut i den frie natur for å drive friluftsliv. Dette legger føringer for undervisningspraksisen, da tiden blir en utfordring. På bakgrunn av mine funn kommer det frem følgende konklusjon: Lærernes personlige forståelse av friluftsliv har stor innvirkning på deres praksisteori og undervisningspraksis. Forståelsen av hva friluftsliv er legger helt klart føringer for hvilke muligheter lærerne ser med å bruke friluftsliv i kroppsøvingsfaget.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectKroppsøvingslærerenb_NO
dc.subjectundervisningspraksisnb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjectungdommstrinnetnb_NO
dc.title«Man rekker ikke så mye friluftsliv på 40 minutter» : en kvalitativ studie av kroppsøvingslærere på ungdomstrinnets praksisteori og undervisningspraksis i friluftslivnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record