Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorAndenæs, Jens Christian
dc.contributor.authorHolmslet, Torgeir Sørmo
dc.contributor.authorPersson, Martin
dc.date.accessioned2017-02-06T09:14:03Z
dc.date.available2017-02-06T09:14:03Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429533
dc.descriptionFriluftsliv ID3-322 Desember 2016nb_NO
dc.description.abstractUtviklingen av den moderne friluftsaktiviteten stisykling og dens posisjon i dagens lys vekte en stor interesse hos oss. Gjennom denne oppgaven begir vi oss ut på temaet stisykling i Gloppen og ser dette opp mot bærekraft. Vår gruppe består av tre studenter med en sterk tilknytning til naturen og ser temaet som svært interessant og relevant. Gloppen som forskningsfelt er nytt, samtidig som det er et voksende og spennende miljø. Disse utgangspunktene ble grunnlaget for vår forskning i denne bacheloroppgaven. Teorien vi har brukt i oppgaven er en blanding av norsk og amerikansk litteratur. Litteratur relatert til sti og stibygging er for det meste amerikansk, mens sosialpsykologi og kommunikasjon baserer seg mer på norsk litteratur. Teorien i denne oppgaven har som hensikt å dekke temaene bevissthet rundt stivett, styring og tilrettelegging og dialog og kontakt med andre brukere. Valget av metode ble basert på at vi skulle gå i dybden av et miljø hvor det ikke hadde blitt gjort forskning før. Dermed valgte vi kvalitativ forskningsmetode for å skape en dybde og forståelse rundt temaet. For å få skape gode diskusjoner inviterte vi til to separate gruppeintervjuer som bestod av henholdsvis tre og fire personer. Deltakerne ble nøye selektert ut fra erfaring, grad av involvering og relevans i forhold til vår problemstilling Vår diskusjon baserer seg på intervjuene og de opplysningene vi fikk derfra. Gjennom dette kapittelet vårt har vi videre diskutert våre funn opp i mot relevant teori. For å dekke vår problemstilling på en ryddig måte ble diskusjonen delt i tre mindre delproblemstillinger. Vi har i denne oppgaven forsket på problemstillingen - Hvordan jobber stisykkelmiljøet i Gloppen for å gjøre stisyklingen i kommunen mer bærekraftig? Gjennom tre delproblemstillinger har vi funnet ut at man må være bevisst på den helhetlige påvirkningen på samfunnet for at stisykling i kommunen skal være bærekraftig.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectStisyklingnb_NO
dc.subjectstivettnb_NO
dc.subjectsyklingnb_NO
dc.subjectbærekraftignb_NO
dc.subjecttilretteleggingnb_NO
dc.subjectGloppennb_NO
dc.title«Jeg var lei av å få sinte blikk og kommentarer» : en studie om stisykling og bærekraft i Gloppennb_NO
dc.title.alternative“I got tired of the scowls and angry comments” : A study of mountain biking and sustainability in Gloppennb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber43nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel