Show simple item record

dc.contributor.advisorValaker, Irene
dc.contributor.authorBjørk, Alf Helge
dc.date.accessioned2016-07-04T12:10:51Z
dc.date.available2016-07-04T12:10:51Z
dc.date.issued2016
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2395509
dc.descriptionSjukepleie SK 152nb_NO
dc.description.abstractBakgrunn for val av tema Sepsis er ein alvorleg tilstand og den mest vanlege dødsårsaken på intensivavdeling. Internasjonalt er sepsis eit aukande problem, noko som skuldast auke i del av eldre i befolkninga, meir intensiv og aggressiv behandling av ulike sjukdommar og skader, og auka mikrobiell resistens. I min praksis på sjukepleieutdanninga, og i tidlegare jobb som ambulansearbeidar, har eg møtt fleire alvorlege sjuke pasientar med sepsis. I den samanheng har eg forundra meg over kor raskt sjukdomsforløpet endrar seg for denne pasientgruppa. Eg ynskjer å lære meir om sepsis og valte dette som bacheloroppgåve. Problemstilling Korleis kan sjukepleiar bidra til tidleg identifisering av sepsis. Framgangsmåte I denne bacheloroppgåva har eg valt litteraturstudie som metode. Dette inneberer å søke, samle, vurdere og velje litteratur og samanfatte denne. Eg har brukt relevant pensumlitteratur, faglitteratur og relevant forsking for å belyse valt problemstilling. Artiklane er vurdert kritisk etter anbefalte retningslinjer frå kunnskapssenteret. Oppsummering Det kjem fram i forskingsartiklar og litteratur at sjukepleiar har for lite kunnskap rundt teikn og symptom ved sepsis. Det er lettare å oppdage sepsis når alvorlegheitsgraden er høg. Forsking tyder på at opplæring i bruk av triageringsskjema og bruk av retningslinjer har ein positiv effekt på å tidleg identifisere sepsis. I tillegg viser forsking at tidleg identifisering kan redusere mortalitet.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectsepsisnb_NO
dc.subjectinfeksjonarnb_NO
dc.titleNår infeksjonen erobrar blodbananb_NO
dc.title.alternativeKorleis kan sjukepleiar bidra til tidleg identifisering av sepsisnb_NO
dc.title.alternativeWhen the infection enter the blood-courtnb_NO
dc.title.alternativeHow can the nurse contribute to early identification of sepsisnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber22nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record