Recent Submissions

 • Alt har ein skjønnheit, men ikkje alle ser den 

  Thorseth, Jesica; Seim, Birgitte (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Noreg er forholdet til rus eit aukande problem. Statistikk frå 2019 viser at 35% av menneske i alle aldrar benytter seg av alkohol og illegale rusmiddel ein, eller fleire gongar i veka. Det er ikkje meir enn ...
 • Ensomhet og eldre 

  Opheim, Stine (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Eldre og ensomhet Bakgrunn: Antallet mennesker over 65 år er økende og vil fortsatt øke i årene framover. Med økt levealder vil det også være en økning i eldre menneskers opplevelse av ensomhet knyttet opp til ...
 • Kommunikasjon til pasienter i palliativ fase 

  Rokne, Anne-Marthe; Stadheim, Renate (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Kommunikasjon til pasienter i palliativ fase Bakgrunn for val av tema: Temaet er valgt på bakgrunn av våre erfaringer fra praksis i hjemmesykepleien. Vi har opplevd at det kan være utfordrende å kommunisere med ...
 • Kartlegging av ernæringsmessig risiko til pasientar med kols 

  Stevnebø, Trine Alida Eldegard (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel Kartlegging av ernæringsmessig risiko til pasientar med kols Bakgrunn for val av tema Kols er ein alvorleg sjukdom og i 2018 hadde omlag 150 000 menneske over 40 år kols i Noreg. 25-40% av pasientar med alvorleg ...
 • Trygghet ved livets slutt 

  Aasen, Ingeborg; Sjursen, Solveig Engeland (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I Norge ble over 34 000 mennesker diagnostisert med kreft i 2018, og personer med kreft utgjør majoriteten av dem som mottar palliativ behandling i dag. Hjemmesykepleien får stadig større ansvarsområde, og dette ...
 • «Dei gløymde barna» 

  Aven, Caroline Skilbrei (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: «Dei gløymde barna». Bakgrunn for val av tema: Då eg starta på mi utdanning for å bli sjukepleiar, starta eg samstundes å arbeide på ein døgninstitusjon for rusmiddelavhengige. I løpet av dei tre siste åra har ...
 • Tjukke barn leikar best? 

  Felde, Julie Helle; Hove, Unni Lefdal (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Tjukke barn leikar best? Bakgrunn for val av tema: Overvekt og fedme blant barn og unge er ei av dei største helseutfordringane vi har i dagens samfunn. Uansett alder vil sjansen for å utvikle diabetes type 2 auke ...
 • Personsentrert omsorg som forebyggende behandling ved utfordrende atferd 

  Baade, Amalie Leikanger (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Personsentrert omsorg som forebyggende behandling ved utfordrende atferd. Bakgrunn for valg av tema: Demens er et dagsaktuelt tema og som sykepleier vil man møte på personer som er rammet av demens. Mange ...
 • Hvordan kan sykepleier fremme verdighet og håp for geriatriske pasienter i palliativ fase? 

  Nygård, Kristine (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Pasienter i palliativ fase har rett på å bli behandlet med verdighet og kunne opprettholde et håp i møte med døden. Målet med studien er å konkretisere hvordan sykepleier kan fremme verdighet og håp for geriatriske ...
 • Motivasjon til meir fysisk aktivitet hjå pasientar med depresjon. 

  Sva, Marte; Hjortland, Julie (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel Motivasjon til meir fysisk aktivitet hjå pasientar med depresjon. Bakgrunn for val av tema Det er mange som opplever ein eller anna form for depresjon i løpet av livet. Depresjon er ein vanleg psykisk liding og ...
 • Livskvalitet hjå parkinsonpasientar 

  Brobakke, Susann Krogenes (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: I løpet av praksis møtte eg svært mange pasientar med Parkinson sjukdom, der det i stor grad var fokus på motoriske plager. I fleire høve visste ikkje sjukepleiar korleis ein skulle vere til hjelp for pasientane. ...
 • Smertelindring til pasientar med kreft i palliativ fase 

  Austreim, Guro (Bachelor thesis, 2020)
  Bakgrunn: Kreft er ein utbreidd sjukdom, som i 2018 ramma 34 190 nye menneske. Smerter er det mest frykta symptomet hos pasientar med kreft i palliativ fase. Ved langtkomen kreftsjukdom viser det at 70- 80% har ...
 • Kommunikasjon saman med personar som har demens. 

  Lote, Solgunn Reed (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Kommunikasjon saman med personar som har demens. Bakgrunn for val av tema: Eg har fokusert på kommunikasjon med personar som har demens og gått inn på kva faktorar, metodar og strategiar som kan bidra til å oppnå ...
 • Relasjon og kommunikasjon til den selvmordstruende pasienten 

  Hjelle, Kurt Inge (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Relasjon og kommunikasjon til den selvmordstruende pasienten Bakgrunn for valg av tema: Jeg har valgt å skrive om tema på bakgrunn av egne erfaringer i praksis, hvor jeg møtte pasienter med selvskadingstendenser ...
 • Korleis kan sjukepleiar oppnå tillit og skape ein god relasjon til menneske som opplever psykosar? 

  Sæve, Kristine (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: Korleis kan sjukepleiar oppnå tillit og ein god relasjon til menneske som opplever psykose? Bakgrunn for val av tema: I følgje folkehelseinstituttet sin psykisk helse rapport (2018) er psykisk liding utbredt i den ...
 • God livskvalitet er viktig uansett livsutsikter for personer med demens 

  Sagebø-Kolseth, Birgitte; Ellseth, Ida Haugen (Bachelor thesis, 2020)
  Tittel: God livskvalitet er viktig uansett livsutsikter for personer med demens Bakgrunn for valg av tema: Vi har valgt temaet livskvalitet og demens på grunn av vår praksiserfaring fra sykehjem, og dette er noe vi ...
 • Motivasjon til vektnedgang på rus døgnpost 

  Iqbal, Mohammed Akbar (Bachelor thesis, 2020)
 • First-year nursing students’ experiences of simulation involving care of older patients. A descriptive and exploratory study 

  Eide, Wenche Mjanger; Johansson, Linda; Eide, Leslie SP (Peer reviewed; Journal article, 2020)
  Mastering geriatric nursing skills takes time and its acquisition should start early in undergraduate nursing training. The purpose of this study is to synthesise and evaluate the learning experiences that first-year nursing ...
 • Dagkirurgi - en helsepolitisk effektiviseringsstrategi? En praxeologisk registrantanalyse av statlige føringer for dagkirurgi, 1995-2020 

  Dahl, Miriam Bjørndal (Master thesis, 2020)
  I denne studien har jeg undersøkt hvordan det kan ha seg at den norske regjering posisjonerer seg som de gjør til dagkirurgi. Dagkirurgi innebærer at pasienten selv i stor grad er sin egen sykepleier. Pasienten må for ...
 • Re-emerging skin bacteria in the surgical field – little known territory 

  Petersen, Ellinor Hagen; Nordskog, Sunniva (Master thesis, 2020)
  Tittel: ”Operasjonsfeltets rekolonisering av bakterier - et lite kartlagt terreng” En kvantitativ studie av operasjonsfeltets bakterielle rekolonisering etter desinfeksjon med 0,5 % Klorhexidinsprit. Bakgrunn og hensikt: ...

View more