Show simple item record

dc.contributor.authorKnudsen, Kristian Reinskau
dc.contributor.authorRosnæs, Eilif Ullestad
dc.contributor.authorSæbø, Solveig
dc.date.accessioned2014-10-27T13:55:17Z
dc.date.available2014-10-27T13:55:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224632
dc.descriptionFornybar Energi FE 403 Juni 2014nb_NO
dc.description.abstractDette erenvekststudie av makroalgenSaccharina latissima(sukkertare). I tilleggbeståroppgavenav to mindre litteraturstudier:anvendelse av sukkertare og makroalger som enpotensiell kilde til fosfor.Vekststudiet er utført i vinterhalvåret, fra oktober til mars i Eikefjorden på to dyp: 0,5 m og 2m. Forsøket omfatter to vekstperioder da vi hadde todatainnsamlinger. Resultatene er basertpå vekt av våt biomasse, samttørrvektensomgir grunnlag for å bestemme organisk materiale(glødetap) og askeinnhold (næringssalter). Hensikten med forsøket vårt var å undersøke omsukkertare vokste bedre i tilknytning til et oppdrettsanlegg.Resultatene vi fikk ved stasjonenved oppdrettsanlegget var overraskende,da tilsynelatendeall sukkertarenher var døde ved førsteinnsamling. Tre prøver i tilknytning til etoppdrettsanlegg haddederimotoverlevd ved andre innsamlingpå 2 m dyp. De overlevendeprøvenehaddestørst vekstprosent av samtlige stasjoner, med8 % per/dag. Grunnen til atsukkertaren døde ved 0,5 m dyp varsannsynligvisstoremengder med ferskvannstilstrømning,som resulterte ilav salinitet i de øverste vannmassene.Våre datafra referansestasjonenefor første vekstperiode viser at på 0,5 m dypharsukkertarenhatt omtrent0,3 % raskere vekst sammenliknet med prøver på 2 m dyp.Derimot var vekstenmarkant større på 2 m dyp i den andre vekstperioden. Sammenlignet med 0,5 m var vekstenca.1,4 % høyere på 2 m dyp.Resultateneerhentet fra en stasjon hvor vi regnetmedatdet varmindre næringssalterenn stasjonen i tilknytning til oppdrettsanlegget. Innhold av tørrstoffer,aske og organisk materiale viser seg å variere mellomsesonger i makroalgenSaccharinalatissima.Litteraturstudiene viser at satsing på sukkertareinnen flere bruksområder vil skapemerfortjeneste. Etav bruksområdene som blir presentert er gjødsel i form av fosfor.Etter år 2070erdet mulig at tilgangen til fosfor vilblibegrenset, noe somvil skapeutfordringerifremtidens landbruk. Sukkertare inneholder fosfor og kan dermed bli en ressurs i fosforkrisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmakroalgernb_NO
dc.subjectsukkertarenb_NO
dc.subjectsaccharina latissimanb_NO
dc.subjectklimaendringernb_NO
dc.subjectfosforressursernb_NO
dc.titleVekst av sukkertare (Saccharina latissima) i vinterhalvåret : med to litteraturstudier av mulige bruksområder for biomasse av makroalgernb_NO
dc.title.alternativeGrowth of sugar kelp (Saccharina latissima) in the winter season : Including two literature studies regarding possible areas of application connected to macroalgea biomassnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record