Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorKnudsen, Kristian Reinskau
dc.contributor.authorRosnæs, Eilif Ullestad
dc.contributor.authorSæbø, Solveig
dc.date.accessioned2014-10-27T13:55:17Z
dc.date.available2014-10-27T13:55:17Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/224632
dc.descriptionFornybar Energi FE 403 Juni 2014nb_NO
dc.description.abstractDette er en vekststudie av makroalgen Saccharina latissima (sukkertare). I tillegg består oppgaven av to mindre litteraturstudier: anvendelse av sukkertare og makroalger som en potensiell kilde til fosfor. Vekststudiet er utført i vinterhalvåret, fra oktober til mar s i Eikefjorden på to dyp: 0,5 m og 2 m. Forsøket omfatter to vekstperioder da vi hadde to data innsamling er . Resultatene er b asert på vekt av våt biomasse, samt tørrvekten som gir grunn lag for å bestemme organisk materiale (glødetap) og askeinnhold (næring ssalter). Hensikten med forsøket vårt var å undersøke om su kkertare vokste bedre i tilknytning til et oppdrettsanlegg. Resultatene vi fikk ved stasjonen ved oppdrettsanlegget var ov er r askende, da tilsynelatende all sukkertaren her var døde ved første innsa mling. Tre prøver i tilkny tning til et oppdrettsanlegg hadde derimot overlev d ved andre innsamling på 2 m dyp . De overlevende prøvene hadde størst vekstprosent av samtlige stasjoner, med 8 % per/dag . Grunnen til at sukkertaren døde ved 0,5 m dyp var sannsynlig vis store mengder med ferskvannstilstrømn ing , som resulterte i lav salinitet i de øverste vannmassene . Våre data fra referanse stasjonene for første vekstperiode viser at på 0,5 m dyp har sukkertaren hatt omtrent 0,3 % raskere vekst sam menliknet m ed prøver på 2 m dyp. Derimot var veks ten markant større på 2 m dyp i den andre vekstperioden. Sammenlig net med 0,5 m var veksten ca.1,4 % høyere på 2 m dyp. Resultatene er hentet fra en stasjon hvor vi regnet med at det var mindre næringssalter enn stasj onen i tilknytning til oppdrettsanlegget . Innhold av tørrstoffer, aske og organisk materiale viser seg å variere mellom sesonger i makroalgen S accharina latissima . Litteraturstudiene viser at satsing på sukkertare innen flere bruksområder vil skape mer for tjeneste. Et av bruksområdene som blir presentert er gjødsel i form av fosfor. Etter år 2070 er det mulig at tilgangen til fosfor vil bli begrenset , noe som vil skape utfordringer i fremtidens landbruk . Sukkertare inneholder fosfor og kan dermed bli en res surs i fosforkrisen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectmakroalgernb_NO
dc.subjectsukkertarenb_NO
dc.subjectsaccharina latissimanb_NO
dc.subjectklimaendringernb_NO
dc.subjectfosforressursernb_NO
dc.titleVekst av sukkertare (Saccharina latissima) i vinterhalvåret : med to litteraturstudier av mulige bruksområder for biomasse av makroalgernb_NO
dc.title.alternativeGrowth of sugar kelp (Saccharina latissima) in the winter season : Including two literature studies regarding possible areas of application connected to macroalgea biomassnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber94nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel