Show simple item record

dc.contributor.authorVikøren, Irene Helland
dc.date.accessioned2014-07-08T11:24:20Z
dc.date.available2014-07-08T11:24:20Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/197255
dc.descriptionMR690 Masteroppgåve i organisasjon og leiing Juni 2014nb_NO
dc.description.abstractFra to ledernivå til etatsorganisering. En studie om endring i organisasjonsstruktur og innvirkning på lederes oppgaver og lederroller. Studiet er gjennomført i etat for tjenester til utviklingshemmede i Bergen kommune, da det etter flere år med to nivåmodell ble etablert egen etat, noe som innebar et nytt ledernivå, men med opprettholdelse av resultatenhetene. Det er benyttet kvalitativ metode, med intervju av fire resultatenhetsledere og åtte avdelingsledere. Hovedfunnet er at det er str oppslutning om denne organiseringen, spesielt knyttet til at det var behov for et beslutningsnivå oppad som tidligere manglet. Ved å studere ledernes oppgaver og lederroller, fant jeg at avdelingsledernes lederrolle har blitt mer spisset administrativt, med flere administrative og merkantile oppgaver. Når det endres i organisasjonsstrukturen og kravene til prioriterte oppgaver for lederne, endres eller forflyttes også lederrollen, fra produksjon til mer administrasjon. Gjennom studiet ble det konkludert med at Bergen kommune nå har tre-ledernivå, men uten å endre i beslutning hos enhetslederne og avdelingslederne. Organisasjonen bærer i stor grad fortsatt preg av å være desentralisert. Funn pekte på at endringen i organisasjonsstrukturen har vært godt implementert, mye på bakgrunn av at lederne selv har sett behovet for dette nye ledernivået, også for å samle disse tjenestene under en etat. Utfordringer knytter til løse koblinger ble derved ikke identifisert i denne studien.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectorganisasjonsstruktur lederrolle etatsorganiseringnb_NO
dc.titleFra to ledernivå til etatsorganisering: Et studie om endring i organisasjonsstruktur og innvirkning på lederes oppgaver og lederrollernb_NO
dc.title.alternativeFrom two-leader levels to agenzy organization. A study about organizational structure and impact on managers' tasks and leadership rolesnb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber88nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record