Show simple item record

dc.contributor.authorIwarsson, Annichen Emilia Andvig
dc.date.accessioned2014-03-07T09:00:46Z
dc.date.available2014-03-07T09:00:46Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/191383
dc.descriptionBachelor i friluftsliv ID3 - 322 Desember 2013nb_NO
dc.description.abstractHensikten med denne bacheloroppgaven er en kvalitativ studie av deltakerperspektiv på ekspedisjonsturisme. Målet er å se på hvorfor noen personer velger å dra på tur med en kommersiell aktør og hva de får ut av disse turene. Det er i liten grad vært forsket på hvorfor man dra på disse turene og hva deltakerne sitter igjen med, når det kommer til det kommersielle friluftlivet. Grunnen for dette kan ha sammenheng med at det fort ikke blir sett på som «ekte» friluftsliv, men heller turisme. Analysen som er gjort i denne oppgaven er basert på informasjon fra de tre kvalitative intervjuene jeg har gjennomført, teori som finnes på feltet og min egen erfaring. Alle mine informanter har vært på ulike turer, som har vært på minimum en uke, og ingen av dem har brukt den samme kommersielle aktøren. Empirien i denne oppgaven har som formål å se på deltakerperspektiv på ekspedisjonsturimse. Utvalget mitt er ikke stort nok til at kan se om det er noen generelle tendenser i forhold til samfunnet, jeg kan bare se om det er noen tendenser som går igjen for mine informanter. Det trengs mer forskning på feltet om man skal kunne trekke en generell konklusjon. Mine informanter har valgt sine turer fordi de har lyst til å se om de mestrer turene. Det er ikke læringsutbyttet som står i fokus for valg av tur, men opplevelsen. Det betyr ikke at det ikke er rom for læring og erfaring på kommersielle turer. Samtlige av mine informanter snakker om hva de har lært av turen, opplevelser de sitter igjen med og at det har gitt mersmak. Hva de har fått ut av turen ser de klarer når de kommer hjem fra den. På tur innenfor nisjen ekspedisjonsturimse finnes det alltid noe risiko igjen når man drar ut på tur. Dette fordi disse turene går til utilgjengelige plasser med liten infrastruktur. Selv om målet for å dra på tur er for å få utfordre seg selv, og oppleve noe nytt er det ingen av mine informanter som drives av å oppsøke risiko som går på livet løs. De er klar over at det er noe risiko i det de skal begi seg ut på, men det er ikke dette som driver dem til å dra på disse turene. Grunnen for å reise på disse turene ligger i ønsket om å få oppleve noe nytt, få utfordre seg selv og se om man mestrer.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectekspedisjonsturismenb_NO
dc.subjectfriluftslivnb_NO
dc.subjecteventyrturismenb_NO
dc.subjectkommersialiseringnb_NO
dc.subjectdannelsenb_NO
dc.subjectselvrealiseringnb_NO
dc.titleKø til hver en utpost? En kvalitativ studie om deltakerperspektiv på ekspedisjonsturisme.nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber44nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record