• Kartlegging av tidleg vokabularutvikling frå tre- til fireårsalder 

      Lykkebø, Marte Wergeland (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn og formål: Forsking har vist samanhengar mellom barn si tidlege vokabularutvikling og deira seinare lese- og skriveferdigheiter. Barnehagen har difor ei viktig rolle i arbeidet med å gje god språkleg støtte til ...