Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHermansen, Helga
dc.contributor.authorHaddeland, Tina Desiree
dc.date.accessioned2011-07-12T08:50:50Z
dc.date.available2011-07-12T08:50:50Z
dc.date.issued2011-07-12T08:50:50Z
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151901
dc.description.abstractEn ønsker å se på energiinnholdet i det innsamlede restavfallet fra husholdninger i Haugesund. Dette avfallet blir i dag fraktet til Åmotfors Energi AB i Sverige. En analyserer denne løsningen og presenterer alternative løsninger. Avslutningsvis ser en på miljøaspektet rundt avfallsbehandlingen. Den teoretiske beregningen av energiinnholdet gir et bilde på energipotensialet i husholdningsavfallet fra Haugesund. Hvis en kunne utnyttet hele denne energimengden kunne det dekket årsbehovet for energi til 519 eneboliger. Det er nok vanskelig å utnytte hele dette energipotensialet i praksis. En kunne brukt den gjennomsnittlige brennverdien til forbrenningsanleggene for å få en overfladisk beregningen av energiinnholdet. Men det ønskes en mer spesifikk informasjon om husholdningsavfallet fra Haugesund, derfor blir energiinnholdet beregnet på grunnlag av en plukkanalyse. Det er vanskelig å få en nøyaktig verdi for brennverdiene til de forskjellige kategoriene. Det blir derfor utført et forbrenningsforsøk for å estimere brennverdien på de kategoriene det er størst usikkerhet rundt. En setter opp et energiregnskap for nåværende løsning som er å frakte avfallet til Åmotfors Energi AB og alternative løsninger. BIR Avfallsenergi AS og Forus Energigjenvinning KS er anleggene det velges å sammenligne med. Energiregnskapet viser at Åmotfors Energi AB klarer å utnytte energien i avfallet bedre enn de norske anleggene det sammenlignes med. At Åmotfors Energi AB utnytter ressursen i avfallet nesten 20 % bedre enn anleggene det sammenlignes med, blir brukt for å forsvare det miljømessig å frakte avfallet til Sverige. Selv når energibruk ved transport er medregnet kommer Åmotfors Energi best ut. Avslutningsvis blir miljøaspektet rundt avfallsbehandlingen diskutert. Materialgjenvinning er bedre for miljøet enn energigjenvinning. Plukkanalysen viser at innbyggerne i Haugesund kunne vært flinkere når det kommer til kildesortering. Det ville ført til en mer miljøvennlig behandling av avfallet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectIngeniøren_US
dc.titleHvor mye energi sender Haugesund fra seg i form av avfall?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel