Show simple item record

dc.contributor.authorFalkeid, Stella Bernadette
dc.contributor.authorDale, Elin Kristin
dc.date.accessioned2008-11-27T14:17:17Z
dc.date.issued2002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151716
dc.description.abstractHensikten med dette prosjektet er å vurdere rømningssikkerheten ved Radisson SAS Park Hotel. Hotellet har som overordnet mål å bli Norges sikreste, og vi vil med dette prosjektet hjelpe hotellet på vei til å bli sikrere. Et hotell kan være et sårbart bygg fordi man ikke har mulighet å til enhver tid vite hvor mange mennesker som befinner seg på bygget. Dette vil også vanligvis være en variert type mennesker. På grunn av dette er det viktig at de ansatte har fått tilfredstillende opplæring, fordi de vil være en viktig faktor ved en eventuell nødssituasjon. Det er flere faktorer som vil avgjøre om rømningssikkerheten er god nok. Dette kan illustreres med sikkerhetsformelen S = O x T som står for Sikkerhet = Organisatoriske forhold x Tekniske forhold. For å vurdere de organisatoriske forholdene har vi utført en evakueringsøvelse med en tilhørende spørreundersøkelse. De tekniske forholdene har blitt vurdert ved hjelp av et brannsyn. Med bakgrunn i de metodene som er brukt har vi kommet frem til følgende hovedpunkter: - Hotellet er per i dag middels sikkert. Det er mange småting som bidrar til å svekke sikkerheten, og ved å ordne opp i disse vil hotellets rømningssikkerhet bli betydelig bedre. - Rømningsveiene er ikke tilfredstillende. Det finnes ikke ledelys, noen rømningsveier er ikke i henhold til lovverket og dører er ikke tette. - Dokumentering og journalføring må bli bedre. - Ansvarlig brannvernleder er opptatt av og positivt innstilt til å bedre sikkerheten, men den øvrige ledelsen bør bli mer engasjert. Det må vises mer interesse for branndokumentasjonen. - Brannalarmanlegget må utbedres, fordi ringeklokker ikke er hørbare alle steder i hotellet og fordi det er mange falske alarmer. - Rutiner for opplæring er ikke tilfredstillende for vikarer og nyansatte. Alle ansatte bør delta i en årlig evakueringsøvelse. - Ansvarsfordelingen ved nødssituasjoner må bli klarere slik at det ikke oppstår usikkerhet om hvem som skal ha hvilke oppgaver. - En av de to årlige påkrevde brannøvelsene ved hotellet bør være en evakueringsøvelse. Det har ikke vært utført evakueringsøvelse ved hotellet minst i løpet av de siste to år. - De ansatte mente de fikk et godt utbytte av å delta i denne evakueringsøvelsen, og stiller seg positive til å bedre opplæringen og brannsikkerheten ved hotellet. - Hotellet er oversiktlig, og har potensial for å bli et meget sikkert hotell. Det overordnede målet om å bli Norges sikreste bør bli splittet opp i flere delmål, og det må opparbeides en plan for å nå disse delmålene.en
dc.format.extent2512295 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectBrannen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleEvaluering av rømningssikkerhet ved Radisson SAS Park Hotelen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record