Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHansen, Erlend
dc.contributor.authorNordstrand, Ole Martin
dc.contributor.authorStava, Sten
dc.date.accessioned2008-10-23T13:20:07Z
dc.date.issued2004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151650
dc.description.abstractEt kjøpesenter i Norge kan dimensjoneres på to måter. Dette er enten ved hjelp av preaksepterte løsninger, gitt i veiledningen (REN) til teknisk forskrift (TEK) til plan og bygningsloven (Pbl), eller funksjonsbasert metode. Et kjøpesenter på 30.000 m2 må, ved bruk av preakseptert løsning, dimensjoneres for 15.000 personer og ha 150 meter med rømningsdør. I det branntekniske fagmiljøet er det en del skepsis til de preaksepterte løsningene i REN i forhold til kjøpesenter. Det var derfor ønskelig å få en gjort en vurdering av disse dimensjoneringskriteriene. I rapporten er disse vurderingene gjort ved å sammenligne med andre land, tellinger av besøkende for ulike sentre og simuleringer. Det er i tilegg gjort en vurdering av tid til kritiske forhold og laget en oversikt over andre rapporter i tilknytning til brannsikkerhet i kjøpesentre. Det som er gjennomgangstemaet i rapporten, gjennom tellinger og dokumentasjonen som er innhentet på området er at persontettheten aldri er høyere enn 5-6 m2 per person. Dette i seg selv gjør at en kan stille spørsmålstegn ved dagens dimensjonering, da den virker å være i overkant konservativ. Ser en til nabolandene våre, Sverige og Danmark, viser det seg at mann ved bruk av dimensjoneringskriteriene i Norge får en total rømningsdørbredde som er en tredjedel større enn hos våre naboer. Tellinger fra de forskjellige sentrene som det er innhentet data fra, tyder på at den maksimale persontettheten er litt i underkant av 1 person per 6 m2. Simuleringene, målt opp mot antatt tid til kritiske forhold, viste at personer ikke ble utsatt for kritiske forhold selv med en persontetthet lik 1 person per 2 m2. Dette selv med en dørbredde mindre enn 1 cm per person. Ved å bruke en persontetthet på 5 m2 per person, og 1 cm dørbredde per person, viste simuleringene en rømningstid på rundt 5 minutter. Dette gir en sikkerhetsmargin på omtrent 2. Plassering og utformingen av sentrene er også av betydning. Simuleringene viste at evakueringstiden er noe lengre for kjøpesenter med mer enn en etasje. Det er også av betydning om senteret ligger i sentrum av en by eller på utsiden, i bydeler, næringsparker og lignende. Det viste seg at persontettheten i de to sentrumsnære sentrene var høyere en for utenbys sentre.en
dc.format.extent1013086 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectBrannen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleDimensjoneringskriterier ved rømning av kjøpesentre, basert på persontettheten
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel