Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorDypå, Marianne
dc.date.accessioned2008-10-23T11:54:03Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151616
dc.description.abstractFormålet med oppgaven var å sette opp en modell som kan benyttes for å bestemme mengden av CO og CO2 til bruk i en sone-modell, i dette tilfellet er modellen tiltenkt Argos. Den matematiske modellen settes opp i Excel. Det er viktig å kunne beregne mengden giftige gasser da funksjonsbaserte krav i flere land setter krav til dette i forhold til kritiske forhold. Etter som det hovedsakelig er karbonmonoksid, karbondioksid og utarming av oksygen som dreper, er det disse gassene som er tatt med i modellen. Før overtenning fokuseres det på hva som skjer inne i brannrommet. Modellen beregner da om det oppstår underventilerte forhold og hvor mye CO som produseres. Modellen setter blant annet opp resultater for nedfyllingstid, røyktemperatur, produksjon av CO og utarming av oksygen. Mengde og type brensel samt tilgang på oksygen avgjør resultatene. Tidspunkt for når kritiske forhold oppstår er en funksjon av disse kriteriene. Etter overtenning vurderes det hva som skjer med røyken når den forlater brannrommet. Ved bruk av kinetikk, Gibbs Fri Energi og Aktiveringsenergi, vurderes det om karbonmonoksidet vil reagere videre med oksygen til karbondioksid. Beregninger av forskjellige reaksjoner som går fra CO til CO2 er ikke entydige. Erfaringsmessig vet man at brannrøyken er farlig også for folk som oppholder seg i andre deler av huset. Dette er et område som vil kreve mer undersøkelse før en sikkert kan si hvordan CO reagerer utenfor brannrommet.en
dc.format.extent666633 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectBrannen
dc.subjectIngeniøren
dc.titleModellering av CO2- og CO- produksjon i rombranneren
dc.typeBachelor thesisen


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel