Show simple item record

dc.contributor.authorJørgensen, Hilde
dc.date.accessioned2008-09-24T10:54:04Z
dc.date.issued2008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/151563
dc.description.abstractDet stilles stadig strengere HMS- og kvalitetskrav til virksomheter. Frank Mohn Fusa AS må overholde krav fra myndigheter, interne krav, kundekrav og krav i henhold til bedriftens ISO 9001:2000 sertifisering. Bedriften hadde et HMS- og kvalitetssystem, som ved hjelp av en operasjonsmanual og en kvalitetshåndbok dokumenterte de fleste krav, men bedriften behøvde et mer effektivt, kostnadsbesparende og moderne system! Det ble utført Compliance-målinger opp mot ISO 9001:2000 og Internkontrollforskriften, for å kontrollere om bedriften overholdt alle krav. Det ble også utført en systemrevisjon av internkontrollsystemet. Resultater fra Compliance-målingene og revisjonen viste at bedriften hadde en god styring av kvalitetssikringsarbeidet, men manglet en del momenter for å skape et velfungerende internkontrollsystem. Bedriften hadde problemer med planlegging, gjennomføring og oppfølging av HMS-aktiviteter. For å løse problemene og skape et godt system som fungerer i praksis, ble Landax-systemet implementert. Det er et system med funksjoner for oppfølging av prosesser, rapportering av uønskede hendelser, dokumentstyring, vernerunder, risikoanalyser etc. Systemet er web-basert. Bedriften har gjennom dette prosjektet fått tilpasset og implementert et system som skal gjøre det kontinuerlige arbeidet med HMS og kvalitetssikring enklere å planlegge, gjennomføre og dokumentere. Det ferdige systemet skal nå kunne tilfredsstille interne krav, krav fra myndigheter, kundekrav og krav i henhold til ISO 9001:2000. Systemet har blitt brukervennlig, tilgjengelig og effektivt. Det sikrer at alle nødvendige aktiviteter og prosesser blir hensiktsmessig gjennomført og dokumentert. Systemet er ikke bare en samling dokumenter, men et levende system!en
dc.format.extent7030085 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.subjectHMSen
dc.subjectIngeniør
dc.titleImplementering av HMS-system ved Frank Mohn Fusa ASen
dc.typeBachelor thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record