Show simple item record

dc.contributor.authorSolbakken, Anita
dc.date.accessioned2009-01-27T12:07:29Z
dc.date.issued2006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150548
dc.description.abstractKultur for kultur? Eit djupdykk i fire små- og mellomstore kommunar om rammevilkår for kulturarbeid Studien har som føremål å få kunnskap om kommunane si prioritering av kulturfeltet, og hovudspørsmålet er om vi ser trendar i kommune-Norge i retning av "A-" og "B-kommunar". Det er i hovudsak nytta kvalitativ metode i form av uformell gruppeintervjuing i fire kommunar. I tillegg er kommunane sine økonomiske rammevilkår samanlikna over tid. Oppgåva forsøker å kaste lys over faktorar som kan vere med å forklare eventuell ulikskap i prioritering av kulturfeltet i kommunar med same økonomiske rammevilkår. Vidare er kommunestorleik og organisasjonsmodell sett på, i tillegg til synet på eventuelt behov for og i kva grad kulturfagleg kompetanse blir prioritert. Funna i studien syner at det skjer ei utvikling i retning "A-" og "B-kommunar" på kulturfeltet, og det er småkommunane som har dei største utfordringane. Svaret på hovudspørsmålet er difor ja, men bildet er komplekst og truleg er det heller ikkje nokon ny trend.en
dc.format.extent605571 bytes
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.language.isonoren
dc.subjectSamfunnsvitenskap: 200
dc.subjectkulturarbeid
dc.titleKultur for kultur? : eit djupdykk i fire små- og mellomstore kommunar om rammevilkår for kulturarbeiden
dc.typeMaster thesisen


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record