Show simple item record

dc.contributor.authorNilsen, Kristine
dc.date.accessioned2011-11-09T12:45:32Z
dc.date.available2011-11-09T12:45:32Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150519
dc.description.abstractI denne oppgaven har det blitt gjennomført en studie av hvordan NAV-reformen har påvirket de ansattes arbeidshverdag. Gjennom kvalitative intervjuer har en undersøkt hvordan denne reformen har virket inn på de ansatte i den kommunale sosialtjeneste. En har vektlagt å undersøke faktorer innenfor motivasjon og jobbtrivsel, stress, organisasjonskultur, og reform og endring. Intervjuene som ble gjennomført medførte mye god kunnskap om hvordan de ansatte har tenkt om reformen før den ble innført og hvordan de ser på reformen nå i dag. Ved å knytte de empiriske funnene opp i mot relevant teori sitter en igjen med en rekke faktorer som er medvirkende på hvordan de ansatte opplever sin arbeidshverdag etter reformen ble innført. Faktorene som går igjen hos informantene som ble intervjuet er utfordringer i forhold til samarbeid, arbeidsmengde, manglende opplæring, ulik kultur og holdninger og uklare mål og forventninger. I tillegg kom det frem en del positive aspekt som de ansatte vektla etter reformen ble innført. Her nevnte informantene blant annet at de hadde fått nye meningsfylte arbeidsoppgaver, nye kontorlokaler og et bedre arbeidsmiljø innad i den kommunale sosialtjeneste. Studiet som har blitt gjennomført gir et godt innblikk i hvordan en reform og omstilling på en arbeidsplass kan ha påvirkning på de ansatte som jobber der. Kunnskap rundt dette er viktig å vektlegge i dagens samfunn da det hele tiden stilles nye krav til effektivitet og endring for å kunne følge med i et samfunn som stadig er i utvikling.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.subjectreformno_NO
dc.subjectomstillingno_NO
dc.subjectorganisasjonskulturno_NO
dc.subjectmotivasjonno_NO
dc.subjectstressno_NO
dc.titleNAV-reformens effekt på de ansatte i den kommunale sosialtjeneste : en studie om hvordan den nye arbeids og velferdsforvaltningen har påvirket de ansattes arbeidshverdagno_NO
dc.title.alternativeThe NAV-reform's effect on the employees in the municipal social services : a study of how the NAV-reform has influenced the workday of the employeesno_NO
dc.typeMaster thesisno_NO
dc.source.pagenumber92 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record