Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorWestgaard, Birthe
dc.date.accessioned2010-11-12T07:28:00Z
dc.date.available2010-11-12T07:28:00Z
dc.date.issued2010
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/150051
dc.descriptionSK 152, vår 2010.en_US
dc.description.abstractMangelfull ernæring kan være et problem for pasienter med Parkinson Sykdom, delvis grunnet tygg og svelgproblemer (dysfagi), som oppstår av muskelstivhet og den nedsatte bevegeligheten, men også det at flere pasienter har problemer med å spise selv, og trenger mer hjelp enn det de får. Mangelfull ernæring fører til underernæring, som kan gi pasientene alvorlige konsekvenser for allmenntilstanden og livskvaliteten. Litteratur viser at underernæring er vanlig i norske sykehjem og at ernæring nedprioriteres ofte. Jeg har selv erfart at underernæring er vanlig hos pasienter med Parkinson Sykdom i sykehjem og synes dette er et viktig tema å kunne noe om. Jeg har derfor valgt følgende problemstilling: Hvilke tiltak kan sykepleier sette i verk for å sikre tilfredsstillende ernæring hos underernærte pasienter med Parkinson Sykdom? For å svare på problemstillingen i oppgaven, har jeg brukt litteraturstudie. Jeg har også brukt litt av min egenerfaring. Av litteratur har jeg brukt pensumlitteratur, artikler og forskning som jeg har funnet på Bibsys og i de ulike databasene skolen har på sin nettside. Jeg har brukt bøker som omhandler Parkinson Sykdom, ernæring, geriatri, sykdomslære og klinisk sykepleie. Utav artikler og forskning har jeg valgt ut de som omhandler Parkinson Sykdom, ernæring og underernæring. En sykepleiers mål er å sikre at alle pasienter får dekket sitt grunnleggende behov for mat og drikke. Forskning sier at norsk helsepersonell kan for lite om ernæring og hvilke tiltak som må settes i verk ved underernæring. Dette kan være en mulig medvirkende årsak til underernæring hos Parkinson´s sykdom pasienter, og at ernæring nedprioriteres ofte i norske sykehjem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjecternæringen_US
dc.subjectparkinsonsen_US
dc.titleHvilke tiltak kan sykepleier sette i verk for å sikre tilfredsstillende ernæring hos underernærte pasienter med Parkinson Sykdom?en_US
dc.title.alternativeWhich relief measures/actions can a nurse initiate in order to ensure adequate nutrition in malnourished patients with Parkinson’s disease?en_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.source.pagenumber23en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel