Show simple item record

dc.contributor.authorAustad, Ingvild
dc.contributor.authorDahle, Lisbeth
dc.contributor.authorRoald, Ola
dc.contributor.authorTibballs, Anne
dc.date.accessioned2011-12-23T08:01:19Z
dc.date.available2011-12-23T08:01:19Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.isbn978-82-466-0123-6
dc.identifier.issn0806-1688
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/149601
dc.description.abstractRapporten presiserer hovedmålene med prosjektet Tun +, og er en tilpassing av disse målene til en konkret kommune og et utvalgt utbyggingsområde, Ytrøygrend i Solund kommune. Det er redegjort for retningslinjer for en miljøvennlig utbyggingsmodell hvor klima, energi, avfalls-, og kloakkhåndtering, type bygningsmaterialer, miljøsertifisering og bruk av stedegen, naturlig vegetasjon og kulturmark, står sentralt. Organiseringen og utformingen av boligene hviler på det vestnorske klyngetun-prinsippet. Nærhet, omtanke og sosiale møteplasser er sentrale. Stedsidentitet står sentralt og vestlandsk byggeskikk vil være et forbilde ved utvikling av boligtypene. Prosjektet skal være en modell som kan tilpasses ulike steder og ulike brukergrupper i kommunen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesHSF-Rapport;2/2011
dc.subjectmiljøvennlig boligbyggingno_NO
dc.subjectklyngetunno_NO
dc.subjectnaturlandskapno_NO
dc.subjectkulturlandskapno_NO
dc.subjectbyggeskikkno_NO
dc.subjectstedsidentitetno_NO
dc.subjectbolystno_NO
dc.titleTun+ : en modell for alternativ boligbygging i Solund kommuneno_NO
dc.typeResearch reportno_NO
dc.subject.nsiVDP::Social science: 200::Urbanism and physical planning: 230no_NO
dc.source.pagenumber80 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record