• Ein lærer av den skulen ein går i : om progresjon i praksis og øvingslærar si rolle 

   Haara, Frode Olav; Husabø, Bente Karin; Jenssen, Eirik S.; Rørvik, Øyvind (HSF Notat, Book, 2005)
   Dette notatet er utarbeidd for å presisere kva allmennlærarutdanninga oppfattar at ligg til øvingslærar sitt ansvarsområde. Dette vil vi at skal vere ei hjelp både for nye og erfarne øvingslærarar. Alle har krav på å få ...
  • Minus og minus er fremdeles pluss! Utvikling i matematikklæringen på barnetrinnet 

   Haara, Frode Olav (HVL - Rapport;3/2020, Report, 2020-05)
   Lurer du på om det du lærte i matematikk da du gikk på barneskolen skiller seg mye fra det elevene lærer i dag? Synes du som forelder at det av og til er vanskelig å forstå det som står i matematikkbøkene ditt barn bruker, ...
  • Moving from traditional to responsive mathematics classrooms: a proposition of an intervention model 

   Haara, Frode Olav; Engelsen, Knut Steinar; Smith, Kari (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This article discusses how mathematics didactics can be inspired by and further developed through responsive pedagogy, understood as feedback directed at self-regulation and self-efficacy, in mathematics teaching. The ...
  • Pedagogical entrepreneurship in teacher education – what and why? 

   Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik Sørnes (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   This literature-based article is a contribution to the discussion of the concept pedagogical entrepreneurship in teacher education, what it is, and why it should be emphasised. This is done through a presentation of how ...
  • Praksisskule og praksisrelatert FoU-verksemd - ta fatt 

   Haara, Frode Olav (HSF notat, Book, 2004)
   Den nye øvingslæraravtalen fører inn omgrepet praksisskular i samband med studentpraksis i allmennlærarutdanninga. Notatet tar utgangspunkt i ei undersøking av praksiserfaringar blant allmennlærarstudentar studieåret ...
  • A review on use of escape rooms in education – touching the void 

   Taraldsen, Lene Hayden; Haara, Frode Olav; Lysne, Mari Skjerdal; Reitan Jensen, Pernille; Jenssen, Eirik Sørnes (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   This review article focuses on use of an escape room as a didactic tool in teaching and learning, as identified in empirical studies that have examined the use of escape rooms in educational contexts. The review studied ...
  • Teachers’ choice of using practical activities – a hierarchical classification attempt. 

   Haara, Frode Olav (Journal article; Peer reviewed, 2015)
  • Teaching for Entrepreneurial Learning 

   Jenssen, Eirik S.; Haara, Frode Olav (Journal article; Peer reviewed, 2019)
   Today’s students live in a society, recognised from global perspectives, which is mobile and manifold. When they finish their studies, they will be working in a society filled with rapid changes and development, maybe in ...
  • The ambiguity of pedagogical entrepreneurship - the state of the art and its challenges 

   Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik Sørnes; Fossøy, Ingrid; Ødegård, Inger Karin Røe (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   The implementation of pedagogical entrepreneurship in schools from the perspective of lifelong learning is of significant concern at policy levels, and research is an important source of information on this process. This ...
  • The ambiguity of pedagogical entrepreneurship: The state of the art and its challenges 

   Haara, Frode Olav; Jenssen, Eirik S.; Fossøy, Ingrid; Ødegård, Inger Karin Røe (Journal article; Peer reviewed, 2016-06)
   The implementation of pedagogical entrepreneurship in schools from the perspective of lifelong learning is of significant concern at policy levels, and research is an important source of information on this process. This ...
  • Training Master’s Thesis Supervisors within a Professional Learning Community 

   Fossøy, Ingrid; Haara, Frode Olav (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Completion of a master’s degree has changed significantly from being the specific responsibility of the candidate and his/her supervisor to being the responsibility of the whole educational institution. As a consequence, ...
  • Unveiling teachers’ reasons for choosing practical activities in mathematics teaching 

   Haara, Frode Olav (Doctoral thesis, 2011)
   The use of practical activities in mathematics teaching has been advocated for some time, and reports from mathematics classrooms show that teachers include a multitude of activities in the teaching of mathematics. However, ...
  • Utvikling av veiledningskompetanse i et læringsfellesskap 

   Haara, Frode Olav; Taraldsen, Lene Hayden; Jenssen, Eirik S. (Journal article, 2020)
   I artikkelen ser vi på hvordan et fagmiljø kan videreutvikle kompetanse til å veilede gjennom erfaringsdeling og refleksjon rundt egen veilederrolle. Utvikling av veiledningskompetanse kobler vi til deltakelse i et ...
  • Å lære å bli lærar : om læring og undervisning i fag, tema og ferdigheiter i ny lærarutdanning 

   Langfeldt, Gjert; Moe, Vegard Fusche; Apelseth, Arne; Fretland, Jan Olav; Sørheim, Bjørn; Haara, Frode Olav; Sætre, Per Jarle; Pedersen, Jon Helen; Ulvestad, Hilde Aga; Standal, Øyvind Førland; Werler, Tobias (HSF-Rapport;6/2011, Research report, 2011)
   Lærarutdanningane er i støypeskeia. Frå hausten 2011 blir studentar tekne opp til Grunnskulelærarutdanning og ikkje til Allmennlærarutdanning. Denne rapporten dokumenterer korleis ein arbeider ved HiSF for å fylle ei ...