• Kjenneteikn ved yoga som bevegelsessystem. Ein intervjustudie 

      Sørebø, Mariann (Master thesis, 2012-06-04)
      Bakgrunn: Yoga er opprinneleg eit klassisk indisk filosofisk system med røter fleire tusen år tilbake i tid. I vesten har det ofte vore mest fokus på yoga som fysisk disiplin beståande av stillingar (asanas) og pust ...