• Lærernes erfaring med atferdsutfordring i mat- og helseundervisningen 

      Eidesund, Carlla-Michelle Louise Marchong (Master thesis, 2018-05-15)
      Bakgrunn og hensikt: I skolen kan atferdsutfordring være en utfordring, både for læreren som blir hindret i å utføre sin undervisning, men også det læringsmessige for elevene. Det er viktig at læreren er forutsigbar, ...