• Tilpasset opplæring : politisk dragkamp om pedagogisk praksis 

      Jenssen, Eirik; Lillejord, Sølvi (Peer reviewed; Journal article, 2009)
      Tilpasset opplæring er et populært politisk virkemiddel når skolen skal reformeres og gjøres i stand til å møte endrede betingelser. Det er et begrep som hentes frem når politikerne skal nå mål som inkludering, sosial ...