• Utvikling av skolen som organisasjon i det 21. århundret 

      Macpherson, Renate (Master thesis, 2019)
      Sammendrag Denne studien har tema «Utvikling av skolen som organisasjon i det 21. århundret». Oppgaven søker å belyse problemstillingen; hvordan innfører skoleledere nye utviklingsprosjekt i skolen? Det har vært ønskelig ...