Show simple item record

dc.contributor.authorRiber, Ola André Brorstad
dc.contributor.authorBolstad, Haakon Alexander
dc.contributor.authorBørhaug, Kaspar
dc.contributor.authorReimant, Deimantas
dc.date.accessioned2023-11-07T07:39:33Z
dc.date.available2023-11-07T07:39:33Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100911
dc.description.abstractDenne bacheloroppgaven tar for seg normpris som skattegrunnlag ved innføringen av grunnrenteskattemodellen i havbruksnæringen gjennom en tematisk innholdsanalyse og argumentasjonsanalyse. Grunnrenteskatt innføres i havnæringen på grunn av eksisterende superprofitt og i denne sammenheng er det foreslått å benytte normpris som skattegrunnlag for å redusere skattemotiverte tilpasninger i næringen. På bakgrunn av dette ønsker vi å gjøre rede for vår problemstilling med tilhørende forskningsspørsmål: Er normpris en god prisfastsettelsesmekanisme for oppdrettslaks? 1. Er normpris forenlig med sentrale skatteprinsipper? 2. Er normpris et godt verktøy for å hindre skattemotiverte tilpasninger? Det er brukt både tematisk innholdsanalyse og argumentasjonsanalyse for å tilegne oss nødvendig informasjon. Det var publisert 406 høringssvar som vi reduserte til 152 seriøse aktører med relevant innhold. Fra de seriøse aktørene valgte vi totalt 8 ulike høringssvar, inkludert høringsnotatet; Mowi, Lerøy, Sjømat Norge, NFKK, Fish Pool, Advokatfirmaet Schjødt og skattedirektoratet. For å analysere datamaterialet har vi benyttet en systematisk gjennomgang av tekstenes innhold, der avgrensningen forekommer av temaet. Måten vi fremstiller analysen av datamaterialet på er dermed en tematisk innholdsanalyse av høringssvarene som blir belyst i argumentasjonsanalysen, og danner oppgavens empiri. Empirien bli diskutert i lys av relevant teori og vurderes ut ifra argumentenes holdbarhet forankret i teori og forskning. Hovedfunnene i teksten viser at innføringen av normpris som en prisfastsettelsesmekanisme for oppdrettslaks kan være et nyttig verktøy for å gjøre det enklere å fastsette skattegrunnlaget og redusere risiko for skattemotiverte tilpasninger. Derimot kan normpris bryte med sentrale skatteprinsipper som enkelhet og effektivitet. Normpris kan også føre til skjev fordeling av skattebyrden og flytting av fokus fra verdiskapning til begrensing av skattegrunnlaget, samt tap av arbeidsplasser og skatteinntekter. Til tross for dette, konkluderer vi med at det trengs en bedre måte å prisfastsettelse laks på enn dagens system, da det er vanskelig å kontrollere internprising i næringen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectLakseoppdretten_US
dc.subjectNormprisen_US
dc.subjectGrunnrenteen_US
dc.titleGrunnrenteskatt i lakseoppdrettsnæringen og bruk av normprisen_US
dc.title.alternativeGround rent tax in the salmon farming industry and the use of norm priceen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.localcodeØMF190en_US


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal