Show simple item record

dc.contributor.authorMøgelvang, Anja
dc.contributor.authorLudvigsen, Kristine
dc.contributor.authorBjelland, Camilla
dc.contributor.authorSchei, Odin Monrad
dc.date.accessioned2023-11-05T18:05:46Z
dc.date.available2023-11-05T18:05:46Z
dc.date.created2023-11-03T16:59:20Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.isbn978-82-8461-027-6
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3100624
dc.description.abstractInnledning: I denne rapporten presenterer vi i Faggruppen universitetspedagogikk de foreløpige resultatene av en spørreundersøkelse som kartlegger HVL-studenters bruk og oppfatninger av kunstig intelligens (KI) og KI-chatboter som ChatGPT, Bard osv. i utdanning. Bakgrunnen for arbeidet er behovet for å få et bilde av hvordan studenter bruker og oppfatter KI-chatboter i undervisning, læring og vurdering ved Høgskulen på Vestlandet. Vi har planlagt å bruke resultatene til å utvikle våre tilbud i universitetspedagogikk og forske på implikasjoner av bruken for utvikling av undervisnings- og læringsarbeid. I tillegg, ved å gjøre rapporten tilgjengelig, får vi et kunnskapsgrunnlag som kan informere diskusjoner om bruk av KI-chatboter i undervisning, læring og vurdering ved Høgskulen på Vestlandet. Metode: For å undersøke studenters oppfatninger og bruk av KI-chatboter, har vi gjennomført en anonym spørreundersøkelse med lukkede og åpne svar blant studenter ved HVL. Til sammen deltok 2822 studenter. De lukkede svarene fremstilles deskriptivt og består av frekvensanalyser mens de åpne svarene har blitt analysert ved hjelp av deskriptiv innholdsanalyse. Resultater: 24 % av studentene bruker KI-chatboter daglig eller ukentlig, og 6% av studentene har fått opplæring eller veiledning i faglig bruk av KI-chatboter. Studentene som bruker KI-chatboter, bruker dem i hovedsak som personlige assistenter til individuelt arbeid. Mange bruker KI-chatboter for å forstå fagstoff tilpasset egne forutsetninger, hjelp til akademisk skriving og oppgaveløsing. Et flertall av studentene (74%) ønsker å lære mer om hvordan de kan bruke KI-chatboter på gode måter, og mange (65%) ønsker retningslinjer fra HVL. Flere studenter opplever usikkerhet knyttet til hva som er forsvarlig bruk av KI-chatboter, hva som er god faglig bruk og hva som er juks. Et overordnet funn på tvers av både kvantitative og kvalitative data er studentenes åpne, kritiske og konstruktive engasjement rundt bruken av KI-chatboter i høyere utdanning. Implikasjoner: Rapporten konkluderer med implikasjoner for studenter, undervisere, ledelsen og videre forskning. Studenter må få mulighet til å øke egen digital kompetanse knyttet til bruken av KI-chatboter i utdanning. Dette innebærer både teknisk, faglig og forsvarlig bruk. Et annet viktig tema er hvilke implikasjoner bruken av KI-chatboter har for studentenes læringsmiljø og sosiale forhold. For undervisere anbefaler vi å lage arenaer der de kan lære mer om hva KI-chatboter er og hvordan de kan brukes til å støtte undervisning og læringsarbeid. Siden en stor del av undervisning i høyere utdanning er knyttet til forskningsveiledning, er det viktig at undervisere også får mulighet til å lære mer om forsvarlig bruk av KI-chatboter i forskning. Ledelsen oppfordres til å inkludere undervisere og studenter i arbeidet med å lage tydelige retningslinjer for bruk av KI-chatboter i undervisning og læringsarbeid ved HVL. I tillegg oppfordres ledelsen til å tilrettelegge for at studenter, undervisere, ledere og administrativt ansatte får muligheter til å lære mer om KI-verktøy og implikasjoner for utvikling av undervisning, læringsarbeid og læringsmiljø. Når det gjelder implikasjoner for videre forsking er det interessant å undersøke hva bruken av KI-verktøy betyr for utvikling av undervisning, studentenes læringsprosesser og sosiale forhold.
dc.language.isonob
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet
dc.relation.ispartofHVL-Rapport
dc.relation.ispartofseriesHVL-Rapport;6/2023
dc.subjectKunstig intelligens
dc.subjectKI
dc.subjectChatbots
dc.subjectChatGPT
dc.subjectKI-chatboter
dc.subjectStudenters læringsarbeid
dc.subjectAkademisk skriving
dc.subjectHoldninger og etikk
dc.subjectDigital kompetanse
dc.titleHVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning
dc.title.alternativeHVL-studenters bruk og oppfatninger av KI-chatboter i utdanning
dc.typeReport
dc.description.versionpublishedVersion
dc.source.pagenumber85
dc.source.issue2023-6
dc.identifier.cristin2192074
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record