Show simple item record

dc.contributor.authorHelgevold, Ellen Sophie Berg
dc.contributor.authorJohansen, Jens Petter Monsen
dc.contributor.authorOgnøy, Maren Dyngeland
dc.contributor.authorStokka, Torill Thuestad
dc.contributor.authorTufta, Kristoffer
dc.date.accessioned2023-10-30T12:43:53Z
dc.date.available2023-10-30T12:43:53Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3099433
dc.description.abstractI denne bacheloroppgaven har vi undersøkt hva som kan påvirke de menneskelige ressursene i hjemmetjenesten. Dette har vi gjort i form av en kvalitativ HR-måling. I forskningen vår har vi gjennomført individuelle dybdeintervju med ni ansatte fra hjemmetjenesten på Vestlandet. Ut fra hva informantene fortalte, har vi utformet en problemstilling som belyser hva de anså som de viktigste påvirkningsfaktorene i jobben. Problemstillingen vi har drøftet rundt har vært «Hvordan påvirkes de menneskelige ressursene i hjemmetjenesten av arbeidsmiljø, arbeidsgiver og arbeidsutforming?». For å besvare problemstillingen vår har vi knyttet funn fra intervju opp mot teori. Her har vi benyttet Bakker et al. sin jobbkrav-ressurs-modell og Deci og Ryans selvbestemmelsesteori. Begge teorier er innhentet fra HRM-faget (Human Resource Management). Deretter har vi drøftet problemstillingen vår opp mot funn og valgt teori. Til slutt har vi konkludert med hvordan de menneskelige ressursene i hjemmetjenesten påvirkes negativt eller positivt, avhengig av balansegangen mellom jobbkrav og jobbressurser. For å bidra til å opprettholde en balanse er det viktig med et godt arbeidsmiljø, en kompetent arbeidsgiver og tilrettelagt arbeidsutforming.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectHuman Resource Managementen_US
dc.subjectHjemmetjenestenen_US
dc.subjectJobbkrav-ressurs-modellenen_US
dc.title«Norges sykeste arbeidsplass» - En studie av påvirkninger på de menneskelige ressursene i hjemmetjenesten på Vestlandeten_US
dc.title.alternative«Norway’s Sickest Workplace» - A Study of Influences on the Human Resources in the Home Care Services in Western Norwayen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.description.localcodeØMF190en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal