Show simple item record

dc.contributor.authorKarstad, Daniel
dc.date.accessioned2023-09-05T15:05:00Z
dc.date.available2023-09-05T15:05:00Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3087585
dc.descriptionMaster of Science in Business, Regional Economics and Innovation Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskapen_US
dc.description.abstractOppgaven ser på hvilke implikasjoner makroøkonomiske konjunktursvinginger har på norske regioner og lokale næringer. Om det er noe som skiller de eller om det er samvariasjon mellom de, og om det norske finansielle systemet fungerer slik som det skal med tanke på å sikre stabil økonomisk vekst og utvikling uavhengig av region. Innledningsvis gjøres det greie for det finansielle systemet i Norge, finanspolitikk, konjunkturer og de to krisene som vil bli benyttet til å se etter konjunktursvingninger og sette dette i et regionalt fokus. Det er benyttet en kvantitativ forskningsmetode i studien. Data er hovedsaklig hentet fra statistisk sentralbyrå (SSB). Dataene er særlig konsentrert rundt konkurser og oppstarter over hele Sør-Norge (Trøndelag ekskludert). Fremstillingen av dataen er gjort i form av tabeller, grafer og kart. Studien undersøker Norges (Oppgaven er begrenset til norske fylker sør for Trøndelag) økonomi regionalt og identifiserer Oslo, Østfold, Akershus, Buskerud, Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som økonomiske hovedsentre, og fokuset er hovedsakelig å se etter forskjeller mellom østlandet og vestlandet. Studien fremhever også at norske regioner er ledende innen innovasjon i Europa, som gjør at vi har mange nyetableringer, selv om overlevelsesratene kunne vært bedre. Studien detaljerer konkurshistorikken etter finanskrisen og viser ingen store regionale forskjeller i konjunkturutvikling i Sør-Norge. Dette indikerer at de regionale økonomiene reagerer likt på nasjonale og globale økonomiske endringer. Avslutningsvis konkluderes det med at Norges finans- og pengepolitikk fungerer effektivt for å håndtere økonomiske svingninger og sikre stabilitet i hele landet, uavhengig av region, fylke og kommune.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleMakroøkonomiens påvirkning på regional konjunkturutvikling, regionale konkurser og regional oppstarts aktiviteten_US
dc.title.alternativeThe impact of macroeconomics on regional economic cycle development, regional bankruptcies, and regional startup activityen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMSB210en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal