Show simple item record

dc.contributor.authorRosseland, Anette Dahl
dc.contributor.authorSkjerpan, Rita Lill
dc.contributor.authorHoel, Anna Torsteinsen
dc.date.accessioned2023-06-16T10:50:52Z
dc.date.available2023-06-16T10:50:52Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3071775
dc.descriptionMasteroppgave i jordmorfag, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractHensikt: Fa en oversikt over hvilken forskning som har blitt gjennomført om fysiske smerter hos barselkvinner fra to timer etter spontan vaginal fødsel inntil 48 timer. I studien undersøkes karakteristika, typer smerter og hvordan kvinnenes smerte blir malt, lindret og erfart. Metode: En Scoping review ble utført med rammeverket til Arksey og O’Malley (2005) og Joanna Briggs Institute [JBI] (2020). Søkene er utført i databasene Cinahl, Embase og Ovid Medline. Inklusjonskriterier var spontan vaginal fødsel, smerter de første 48 timene etter fødsel, og at studiene måtte vare publiserte i et vitenskapelig tidsskrift. Eksklusjonskriterier var smertetilstander som oppstår for og/eller i svangerskapet. Det var ikke blitt gjort noen avgrensninger om publikasjonsar, paritet, kvinnens alder og geografisk tilhørighet. Resultat: Totalt ble 53 forskningsartikler inkludert. Av disse var 81% publiserte de siste ti årene og vi fant ingen artikler fra Skandinavia. De fleste studiene undersøkte perinealsmerter (n=41), og noen fa beskrev etterrier (n=6), uspesifikke smerter (n=4), smertetilstander i brystene (n=2) og muskel- og leddsmerter (n=2). Majoriteten av studiedesignene som ble brukt var randomiserte kontrollerte studier i 22/53 artikler. Smertekartleggingsverktøyet Visual Analogue Scale ble brukt i 23/53 av studiene. Smertene ble ofte behandlet med paracetamol, NSAIDS og kuldebehandling. Det var fa kvalitative studier (n=2) som beskrev kvinnenes erfaring med smerte. Konklusjon: Det fins få studier om fysiske smerter fra de første to timene etter spontan vaginal fødsel inntil 48 timer. Det er ønskelig med mer kvalitativ forskning på dette temaet for a fa mer fokus på person- og kvinnesentrert omsorg til barselkvinnen.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectjordmoren_US
dc.subjectvaginal birthen_US
dc.subjectpostnantal careen_US
dc.subjectpuerperiumen_US
dc.subjectpostpartumen_US
dc.subjectpainen_US
dc.titleBarselkvinnens fysiske smerter fra to timer etter spontan vaginal fødsel inntil 48 timer: En scoping reviewen_US
dc.title.alternativePostnatal women’s physical pain from two hours after spontaneous vaginal birth until 48 hours: A scoping reviewen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeJOR508en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal