Show simple item record

dc.contributor.authorHollekve, Ingvild
dc.contributor.authorBjordal, Terese
dc.contributor.authorSandvoll, Anne Marie
dc.date.accessioned2023-04-24T10:33:16Z
dc.date.available2023-04-24T10:33:16Z
dc.date.created2023-04-14T12:57:19Z
dc.date.issued2023
dc.identifier.citationNordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Research. 2023, 8 (1), 21-33.en_US
dc.identifier.issn2464-4161
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3064465
dc.description.abstractDet er behov for kunnskap om samarbeid med pårørande til menneske med demens. Hensikta med studien var å undersøke korleis pårørande til personar med åtferdsmessige og psykologiske symptom ved demens (APSD) erfarer oppfølging og samarbeid med eit ambulant alderspsykiatrisk team. Teamet si målgruppe er menneske med alderspsykiatriske lidingar og demens som har alvorlege tilleggssymptom og åtferdsproblem. Studien har eit kvalitativt design med intervju av sju pårørande som har fått tilbod frå teamet. Funna viser at informantane opplever å vere i kontinuerleg beredskap. Dette var relatert til utfordrande åtferd, stor omsorgsbyrde og koordinering av tenester og avtalar i eit komplekst helsevesen. Informantane beskriv ein krevjande kvardag som over tid vert ei psykisk påkjenning med lite tid til å ta vare på seg sjølv. Funna syner at informantane er nøgde med oppfølging og samarbeid med ambulant team. Informantane erfarte at teamet fekk betre innsikt når dei jobba oppsøkande. Under heimebesøk får teamet sett seg godt inn i historia til pasienten, og informantane opplevde å endeleg bli høyrd. Det var ei lette for informantane at pasienten har fått stadfesta ei diagnose, som var viktig for vidare tenester og behandling. Det er behov for vidare forsking på samarbeidet mellom pårørande og omsorgstenestene, for å utvikle metodar som involverer pårørande.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleEi kjensle av å bli sett og høyrd. Pårørande sine erfaringar med oppfølging og samarbeid med ambulant alderspsykiatrisk teamen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2023 Artikkelforfatter(e)en_US
dc.source.pagenumber21-33en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalNordisk välfärdsforskning | Nordic Welfare Researchen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/nwr.8.1.3
dc.identifier.cristin2140882
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal