Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNordeide, Britt Iren
dc.date.accessioned2023-03-23T12:53:09Z
dc.date.available2023-03-23T12:53:09Z
dc.date.created2023-01-06T14:58:51Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationMålbryting. 2022, (13), 53-76.en_US
dc.identifier.issn1500-8576
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3060146
dc.description.abstractDet er eit krav til lærarar som underviser i skulen i Noreg at dei meistrar både nynorsk og bokmål. Fleire undersøkingar viser at lærarutdannings­institusjonane ikkje sikrar denne kompetansen, og at lærarstudentane som kjem ut i skulen, har for dårleg kompetanse i nynorsk. Denne studien undersøkjer haldningane lærarar under vidareutdanning har til nynorsk, og samanhengar mellom haldningar og den faglege bakgrunnen til lærarane, skriftspråkbakgrunnen deira og den skriftspråklege praksisen deira. Til grunn for studien ligg ei online spørjeundersøking der respondentane er grunnskulelærarar som var studentar på eit nettbasert Kompetanse for kvalitet-kurs i norsk studieåret 2019/2020 ved Høg­skulen på Vestlandet. Kurset rekrutterer studentar frå heile landet, og det store fleirtalet av studentane definerer seg sjølve som bokmåls­brukarar. Artikkelen bidrar med innsikt i haldningar som eit utval lærarar har til nynorsk i opplæringa, og i eventuelle samanhengar mellom dei sjølv­rapporterte haldningane og bruken av nynorsk i undervisninga. Eit hovud­funn er at lærarane i undersøkinga kjenner ulik grad av kompetanse, og såleis meistring, i nynorsk og bokmål, og dette kjem til uttrykk når dei utøver yrket sitt. Det er vidare ein svak tendens til at respondentane som har bakgrunn frå grunnskulelærarutdanningane, er noko meir positive til nynorsk enn dei som har bakgrunn frå dei andre utdannings­gruppene som er representerte i undersøkinga.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherSeptentrio Academic Publishingen_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.title"Jeg har aldri brukt nynorsk før" Undervisningskompetanse i nynorsk og bokmålen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderOpphavsrett 2023 Britt Iren Nordeideen_US
dc.source.pagenumber53-76en_US
dc.source.journalMålbrytingen_US
dc.source.issue13en_US
dc.identifier.doi10.7557/17.6196
dc.identifier.cristin2102259
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal