Show simple item record

dc.contributor.authorKolltveit, Beate-Christin Hope
dc.contributor.authorGraue, Marit
dc.contributor.authorOrvik, Elsa
dc.contributor.authorFløde, Mari
dc.contributor.authorHaltbakk, Johannes
dc.date.accessioned2023-03-23T07:43:44Z
dc.date.available2023-03-23T07:43:44Z
dc.date.created2022-07-03T21:14:16Z
dc.date.issued2022
dc.identifier.citationTidsskrift for omsorgsforskning. 2022, 8 (1), .en_US
dc.identifier.issn2387-5976
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/3059998
dc.description.abstractBakgrunn: Det er forventet at antall personer med komplekse helseproblem i primærhelsetjenesten vil øke i årene som kommer. Dette byr på vesentlige utfordringer når det gjelder å finne gode modeller for organiseringen i helsetjenestene. Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvilken rolle diabetessykepleiere i primærhelsetjenesten opplever at de har, og hvordan de erfarer at deres kompetanse blir brukt. Metode: Vi gjennomførte kvalitative intervju med åtte diabetessykepleiere i primærhelsetjenesten. Sykepleierne var invitert til å delta i telefonintervju i etterkant av en spørreskjemaundersøkelse blant medlemmer av Norsk Sykepleierforbunds Faggruppe for Diabetessykepleiere høsten 2017. Vi analyserte intervjuene ved bruk av tematisk analyse. Resultater: Vi identifiserte tre hovedtema som beskriver diabetessykepleiernes erfaringer: «Betydningen av en selvstendig og autonom rolle som diabetessykepleier», «Ulike roller og forskjellige forventninger» og «Varierende grad av samarbeid innad i kommunen og på tvers av tjenestenivå». Konklusjon: En nærmere avklaring av oppgave- og ansvarsfordeling mellom helsepersonell innad i kommunen og på tvers av tjenestenivå samt en mer hensiktsmessig bruk av ressursene vil kunne bidra til at avansert sykepleiekompetanse utnyttes bedre i primærhelsetjenesten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.titleDiabetessykepleieres rolle i primærhelsetjenesten – en kvalitativ studieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holderCopyright © 2022 Author(s)en_US
dc.source.pagenumber14en_US
dc.source.volume8en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.18261/tfo.8.1.8
dc.identifier.cristin2036920
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal