Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorTangvik, Linda Skaug
dc.contributor.authorKinn-Mikalsen, Mats
dc.contributor.authorJohnsgaard, Tone
dc.contributor.authorReime, Marit Hegg
dc.date.accessioned2022-04-22T11:52:38Z
dc.date.available2022-04-22T11:52:38Z
dc.date.created2021-12-07T10:10:53Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationTangvik, L. S., Kinn-Mikalsen, M. A., Johnsgaard, T. & Reime, M. H. (2021). Sykepleieres erfaringer før og etter implementering av ISBAR – en kartleggingsstudie. Sykepleien Forskning, 16.en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992291
dc.description.abstractBakgrunn: Kommunikasjonssvikt er en av hovedårsakene til uønskede hendelser i helsetjenesten. Spesielt er overlevering av pasientansvar en sårbar situasjon dersom betydningsfull informasjon ikke blir overført. Verdens helseorganisasjon og Helsedirektoratet anbefaler kommunikasjonsverktøyet ISBAR (identifikasjon, situasjon, bakgrunn, aktuell status, råd) for sikker muntlig kommunikasjon ved overlevering av pasientansvar. Hensikt: Kartlegge sykepleieres og intensivsykepleieres erfaringer med den muntlige overflyttingsrapporten, før og etter implementering av ISBAR. Metode: Vi utførte en spørreskjemaundersøkelse på en intensivavdeling og tre medisinske avdelinger, der vi kartla sykepleiernes erfaringer med overflyttingsrapporten, før og etter at ISBAR ble implementert. Vi benyttet deskriptiv statistikk og ikke-parametriske tester i dataanalysen. Åpne spørsmål i spørreskjemaet ble bearbeidet med innholdsanalyse. Resultat: Spørreskjemaundersøkelsen ble besvart av 89 sykepleiere (64 prosent) i pretesten og 87 (56 prosent) i posttesten. Sammenliknet med pretesten viste posttesten at overflyttingsrapportene var blitt mer like (p = 0,001) og tidseffektive (p = 0,001) etter at ISBAR ble implementert. I posttesten var 83 sykepleiere (95 prosent) enig i at ISBAR hadde forbedret pasientbehandlingen, og sykepleierne følte seg tryggere på å overta pasientansvaret (p = 0,003). Konklusjon: ISBAR er et tidseffektivt kommunikasjonsverktøy som kan bidra til bedre kvalitet på pasientbehandlingen, bedre struktur på overflyttingsrapportene og en standardisering av hvilke pasientopplysninger som bør overleveres. Det er krevende å endre klinisk praksis, men undervisning og bruk av flere typer informasjonsmateriell var effektive tiltak da ISBAR skulle innføres på sykehuseten_US
dc.language.isonoben_US
dc.subjectintervensjonsstudieen_US
dc.subjectintrahospitale overflyttingeren_US
dc.subjectkommunikasjonsverktøyen_US
dc.subjectimplementeringen_US
dc.subjectpasientsikkerheten_US
dc.titleSykepleieres erfaringer før og etter implementering av ISBAR – en kartleggingsstudieen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2021.87550
dc.identifier.cristin1965413
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel