Show simple item record

dc.contributor.authorHermann, Monica
dc.contributor.authorEikemo, Helene
dc.contributor.authorHeimro, Lovise Sæbø
dc.contributor.authorHøyvik, Elin
dc.contributor.authorKjome, Reidun Lisbet Skeide
dc.date.accessioned2022-04-22T11:18:42Z
dc.date.available2022-04-22T11:18:42Z
dc.date.created2021-12-03T10:09:29Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationHermann, M., Eikemo, H., Heimro, L. S., Høyvik, E. & Kjome, R. (2021). Legemiddelgjennomgang ved innkomst i sykehjem. Sykepleien Forskning, 16.en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2992249
dc.description.abstractBakgrunn: Ifølge forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp, skal det gjennomføres en systematisk legemiddelgjennomgang ved innkomst for beboere med langtidsplass på sykehjem. Forskriften definerer ikke hvilket tidsrom som menes med «ved innkomst». Hensikt: Hensikten med denne studien var derfor å undersøke hvor lang tid tar det fra innkomsten til første legemiddelgjennomgang gjennomføres på sykehjem. Metode: Vi gjennomførte en retrospektiv observasjonsstudie ved tre sykehjem i Vestland fylke. Beboere som var tildelt langtidsplass på de utvalgte sykehjemmene 1. januar 2017 (dato da forskriften trådte i kraft) eller senere, var aktuelle å inkludere i studien. Informasjon om alder, kjønn, tidspunkt for fast plass og dato for første legemiddelgjennomgang etter tildeling av fast plass ble hentet ut fra elektronisk pasientjournal. Resultat: Totalt 77 personer med median alder på 87 (71–104) år ble inkludert i studien. Det var stor variasjon mellom de tre sykehjemmene, men totalt var andelen beboere som hadde fått utført legemiddelgjennomgang i løpet av første måned etter innkomst, 49 prosent. Tiden det tok fra innkomst til første legemiddelgjennomgang, varierte fra 1 til 20 måneder. For 17 prosent av beboerne var det ved datainnsamlingstidspunktet ikke gjort legemiddelgjennomgang, og median botid for disse var 9 (2–25) måneder. Konklusjon: For omtrent halvparten av beboerne i studien tok det mer enn én måned etter innkomst på sykehjem før det ble gjennomført legemiddelgjennomgang. Resultatene tyder på at det er behov for å forbedre rutiner for gjennomføring av legemiddelgjennomgang når en beboer får tildelt fast plass på sykehjem.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.titleLegemiddelgjennomgang ved innkomst til sykehjemen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber14en_US
dc.source.volume16en_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2021.86715
dc.identifier.cristin1964023
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record