Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBergvoll, Lise-Marie
dc.contributor.authorMoi, Asgjerd Litleré
dc.contributor.authorSollesnes, Ragnhild
dc.date.accessioned2022-03-29T12:06:04Z
dc.date.available2022-03-29T12:06:04Z
dc.date.created2021-06-07T09:26:42Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.citationBergvoll, L.-M., Moi, A. L., & Sollesnes, R. (2021). Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Nordisk sygeplejeforskning, 11(2), 126-140.en_US
dc.identifier.issn1892-2678
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2988363
dc.descriptionSubmitted version. Version of record available from https://doi.org/10.18261/issn.1892-2686-2021-02-04en_US
dc.description.abstractBakgrunn: Brannskader hos barn er et globalt folkehelseproblem. Spesielt utsatt er barn 0-4 år. Helsesøstres erfaringer med å forebygge brannskader fra et kommunebasert brannskadeforebyggende program vil bidra til en dypere forståelse av forebygging av brannskader. Hensikt: Å utforske og beskrive helsesøstres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarn. Metode: Studien har en kvalitativ metode med ett eksplorerende og induktivt design. Det ble foretatt et strategisk utvalg av helsesykepleiere fra en kommune godkjent som «Trygt lokalsamfunn». Totalt 11 helsesykepleiere fra helsestasjonstjenesten deltok i to fokusgruppeintervjuer og ett individuelt intervju. For analyse av data ble det benyttet en kvalitativ innholdsanalyse. Resultat: Helsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader innebærer «å møte foreldre med individuell tilpasning», «å styrke foreldrerollen» og «å tilhøre et fellesskap med felles visjoner og mål for brannskadeforebygging». Det ble identifisert et felles hovedtema: «Forebygging av brannskader oppleves som et moralsk ansvar». Konklusjon: Det brannskadeforebyggende arbeidet bør i større grad tilpasses individuelt og der kulturelle hensyn bør tas ved planlegging, etablering og gjennomføring av brannskadeforebyggende tiltak. Individuell tilpasset informasjon med empowerment-tilnærming kan styrke familier i deres behov for økt kunnskap og kompetanse. Samhandling mellom spesialist- og primærhelsetjenesten, frivillige og private aktører vil forsterke det brannskadeforebyggende arbeidet.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.subjecthelsefremmende og forebyggende arbeiden_US
dc.subjectulykkeren_US
dc.subjectskaderen_US
dc.subjectbarnen_US
dc.subjecthelsestasjonstjenestenen_US
dc.titleHelsesykepleieres erfaringer med forebygging av brannskader hos småbarnen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionsubmittedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.pagenumber126-140en_US
dc.source.volume11en_US
dc.source.journalNordisk sygeplejeforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.1892-2686-2021-02-04
dc.identifier.cristin1914052
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextpreprint
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel