Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNærheim, Ådne
dc.date.accessioned2015-07-27T12:01:50Z
dc.date.available2015-07-27T12:01:50Z
dc.date.issued2015-07-27
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293660
dc.description.abstractBakgrunn: Samhandlingsreformen ble innført 1. Januar 2012. Denne førte med seg flere forandringer, både i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det kreves en ny kompetanse ute i kommunene da pasientene som er utskrivningsklare fra sykehus er i dårligere fatning nå enn tidligere. Hensikten med oppgaven var å se hvordan en kan opprettholde faglig forsvarlig sykepleie til syke og skrøpelige eldre for å unngå reinnleggelser. Metode: Oppgaven er utført som et litteraturstudie. For å belyse tema og problemstilling er det blitt brukt faglitteratur, forskningsartikler og teori som allerede eksisterer. Litteraturen er blitt kritisk vurdert for å kunne besvare problemstillingen mest mulig. Funn: For å kunne gi og opprettholde faglig forsvarlig sykepleie etter at samhandlingsreformen kom i kraft kreves det faglig oppdatering på sykehjemmene. Det er også knyttet utfordringer til kommunikasjon og koordinering instansene imellom. Det er imidlertid gjort lite forskning på emne, noe som gjør at behovet for å se hvordan det går med pasientene etter at reformen er trådt i kraft er stort.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.titleEt reformert helsevesen – rett behandling – på rett sted – til rett tid?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel