Show simple item record

dc.contributor.authorGrønnestad, Trine
dc.date.accessioned2015-07-24T12:06:07Z
dc.date.available2015-07-24T12:06:07Z
dc.date.issued2015-07-24
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/293584
dc.description.abstractDelirium er en alvorlig tilstand som er svært utberedt hos pasienter innlagt på sykehus med hoftebrudd. Dette er noe av bakgrunnen for mitt valg av tema. Videre er delirium et viktig tema fordi det kan medføre store konsekvenser for pasienten som for eksempel økt dødelighet, funksjonssvikt, økt fare for delirium ved senere anledninger og ulike følelser av ubehag ved utviklet delirium. Hensikten med oppgaven er å tilegne meg nye og helhetlige kunnskaper om tilstanden slik at jeg kan opptre som en bedre sykepleier når jeg møter denne pasientgruppen. I tillegg vil jeg kunne belyse problematikken for mine fremtidige kollegaer. Oppgaven er gjennomført som en litteraturstudie, hvor jeg anvender forskning og annen relevant litteratur for å belyse min problemstilling på best mulig måte. Tilstrekkelige kunnskaper hos sykepleierne viser seg å være en av de mest sentrale faktorene for å kunne forebygge delirium. Videre er gode ressurser, god kommunikasjon og skjerming noen av tiltakene som er av stor betydning for å forebygge tilstanden. Ettersom delirium er en alvorlig tilstand som kan føre til store konsekvenser for pasienten er det avgjørende at sykepleierne har fokus på forebyggingsarbeidet hos pasienter som står i fare for å utvikle delirium.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectSykepleienb_NO
dc.titleForebygging av delirium: Hvordan forebygge at pasienter med hoftebrudd utvikler delirium?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record