Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorMjåseth, Silje Heggheim
dc.date.accessioned2015-06-29T09:58:03Z
dc.date.available2015-06-29T09:58:03Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/285939
dc.descriptionSjukepleie, Bachelorstudium Sk152 2015nb_NO
dc.description.abstractFor å møte behova til pårørande må sjukepleiar ta utgangspunkt i den individuelle situasjonen. Sjukepleiar må kartlegge behova deira, og pårørande må få vere med i utforminga av tenestetilbodet. Hjelpa frå det offentlege bør kome tidleg i sjukdomsprosessen, både i form av informasjon og avlasting. Dette kan gjere at pårørande greier å stå lenger i den krevjande omsorgsrolla. Kontinuitet i tenesta er det pårørande saknar mest i møte med helsetenesta. Ein kan betre kontinuiteten ved bruk av ein primærkontakt, og ved å redusere talet involverte hjelparar. Ved hjelp av ein primærkontakt eller ved at ein sjukepleiar trer fram som koordinator i tenesta, kan pårørande sleppe å ha den koordinerande rolla. Dette kan vere med å lette omsorgsbyrda for pårørande.nb_NO
dc.language.isonnonb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectpårørandenb_NO
dc.subjectheimesjukepleienb_NO
dc.titleÅ få vere saman når dagane mørknarnb_NO
dc.title.alternativeKorleis kan sjukepleiar møte behova til pårørande til heimebuande personar med demens, for å lette omsorgsbyrda?nb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber19nb_NO


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel