Show simple item record

dc.contributor.authorOma, Edith
dc.date.accessioned2021-08-31T07:29:41Z
dc.date.available2021-08-31T07:29:41Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771845
dc.descriptionMasteroppgave i organisasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandeten_US
dc.description.abstractDet er et stort press i pleie og omsorg med en «eldrebølge» på full innmarsj, dette innebærer høye krav til pleie og omsorg. Det er press fra styringsmakter at det må endres og effektivise-res for at vi skal møte morgendagens utfordringer. Denne masteroppgaven setter søkelyset mot hvordan førstelinjeledere ser på sin rolle. Hva er det rollen som førstelinjeleder innebærer og hvordan tolker de sin rolle i endrings og forbedringsarbeid. Studien ser på åtte førstelinje-ledere som har jobbet som leder i over to år, der de beskriver sin lederrolle og hvordan de ser på sin rolle i endrings og forbedringsarbeiden_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectorganisasjonen_US
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectførstelinjeledereen_US
dc.titleFørstelinjeledere i pleie og omsorg sin forståelse og utlevelse av lederrollen: Hvordan ser de på sin rolle i endrings og forbedringsarbeiden_US
dc.title.alternativeFirst-line leaders in nursing and care their understanding and fulfillment of the leadership role: How do they view their role in change and improvement worken_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMR691en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal