Show simple item record

dc.contributor.authorBukholm, Marie
dc.date.accessioned2021-08-26T09:22:46Z
dc.date.available2021-08-26T09:22:46Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2771347
dc.descriptionMasteroppgave i organisasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandeten_US
dc.description.abstractTema for denne oppgåva er kommunalleiarane si erfaring og handtering av tverrfagleg samarbeid for enkeltbarn i oppvekstsektoren. Tverrfagleg samarbeid er høgaktuelt i dagens effektiviseringspolitikk, og både forsking og teori underbygger at tverrfagleg samarbeid er naudsynt for at kommunane skal kunne gi ei fullverdig og god oppfølging av utsette barn og unge. Denne studien ser på kommunalleiarane si handtering av det tverrfaglege samarbeidet, og gir eit innblikk i korleis tverrfagleg samarbeid er ein del av deira ansvarsområde og arbeidskvardag. Studien set fokus på kva kommunalleiarane ser på som sitt ansvarsområde i høve tverrfagleg samarbeid i oppvekstsektoren, og kva tiltak dei har sett i verk for å legge til rette for tverrfagleg samarbeid. Studien ser og på kva utfordingar kommunalleiarane møter i sitt arbeid med tverrfagleg samarbeid i oppvekstsektorenen_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectledelseen_US
dc.subjectorganisasjonen_US
dc.subjectkommunikasjonen_US
dc.title«Å snakke med kvarandre, og ikkje til kvarandre»: ei kvalitativ studie av kommunalleiarane si erfaring med tverrfagleg samarbeid for enkeltbarn i oppvekstsektorenen_US
dc.title.alternative«Talking with eatcother»: A qualitative study of the communal leaders’ experiences with cooperation cross sectors for children in kindergarten, school, child welfare and PPTen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMR691en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal