Show simple item record

dc.contributor.authorNesse, Elsa Hrund Erlingsdottir
dc.contributor.authorOlsen, Fride Lene Myrdal
dc.date.accessioned2021-07-05T12:43:15Z
dc.date.available2021-07-05T12:43:15Z
dc.date.issued2021
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2763438
dc.descriptionMasteroppgave i innovasjon og ledelse, Høgskulen på Vestlandet, campus Bergenen_US
dc.description.abstractKoronapandemien har gjort at mange millioner ansatte for første gang har hjemmekontor i utstrakt grad. Der kommuniserer og samhandler de ved bruk av moderniserte digitale plattformer. Den nye arbeidsdagen har fordeler og ulemper for ansatte. For at de skal trives og prestere godt, er det essensielt at ledere tilrettelegger for gode arbeidsforhold. Hensikten med denne masteroppgaven har vært å besvare følgende forskningsspørsmål: 1. «Hvilke fordeler og ulemper opplever ansatte når de jobber på hjemmekontor i utstrakt grad?». 2. «Hvordan kan ledere legge til rette for at hjemmekontor i utstrakt grad skal fungere godt for ansatte?» For å besvare forskningsspørsmålene, har vi gjennomført en kvalitativ, intervjubasert studie som tar for seg 13 intervjuer med ansatte og 5 intervjuer med ledere fra privat og offentlig sektor. Funn fra studien presenteres ut fra ansattes opplevde fordeler og ulemper med utstrakt bruk av hjemmekontor. Deretter diskuteres og analyseres funnene opp mot relevant litteratur som tar for seg digitalisering, jobbautonomi, jobb-fritid balanse, sosiale relasjoner og tilretteleggelse for hjemmekontor. Gjennom intervjuene avdekker studien at ledere og ansatte synes det er fordelaktig at hverdagen på hjemmekontor gir dem mer frihet, fleksibilitet og tidsbesparelse. Samtidig opplever de et mer utydelig skille mellom jobb og fritid, og de savner menneskelige interaksjoner i stor grad, noe som har en rekke konsekvenser. Likevel avdekker studien at de har opprettholdt en god relasjon til nærmeste leder som tilrettelegger for utstrakt bruk av hjemmekontor gjennom ulike tiltak. Tiltakene består av at de opprettholder jevnlig kontakt med ansatte, har utarbeidet anbefalinger og oppfordringer for arbeidstid og pauser. Videre har de bidratt med støttende atferd, anskaffelser av kontorutstyr og tilrettelegging for sosiale sammenkomster. Tilretteleggingen kan øke, samt bedre ansattes trivsel med utstrakt bruk av hjemmekontoren_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandeten_US
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjectinnovasjonen_US
dc.subjecthjemmekontoren_US
dc.titleDen nye arbeidshverdagenen_US
dc.title.alternativeThe new workdayen_US
dc.typeMaster thesisen_US
dc.description.localcodeMOØ300en_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse 4.0 Internasjonal