Show simple item record

dc.contributor.authorSøberg, Camilla
dc.date.accessioned2014-12-29T12:10:38Z
dc.date.available2014-12-29T12:10:38Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/273538
dc.description.abstractOppsummering: I denne oppgaven har jeg tatt for meg hvordan vi som sykepleiere kan ivareta integritet hos eldre med demenssykdom ved hjelp av kunnskap om kommunikasjon. Hovedfokuset i oppgaven er betydningen av en personsentrert tilnærming i møtet med demente. Jeg har hatt for meg forhold som truer- og forhold som fremmer integritet hos demente. Ettersom konteksten jeg tar for meg er hjemmesykepleie, er en unngåelig faktor tid. Jeg har sett på hvilken påvirkning tidspress i hjemmesykepleien har for kvaliteten på omsorgen vi gir. Blir pasientenes integritet et offer for mangelen på tid? Jeg har sett på hvordan mangelen på brukermedvirkning kan føre til at brukeren føler seg krenket og hvordan personalets eventuelle negative holdninger og mangel på kunnskap påvirker omsorgen som ytes til personer med demens. Videre har jeg tatt for meg integritetsfremmende tiltak som å etablere en ivaretakende relasjon og kjennskap til pasientens livshistorie. Jeg har presentert ulike teorier og tiltak som jeg mener ivaretar integriteten til eldre demente, og drøftet hva som kan føre til det motsatte; krenkelse.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.subjectdemensnb_NO
dc.subjectkommunikasjonnb_NO
dc.subjectheimesjukepleienb_NO
dc.titleAdministrere medisiner, tilrettelegge måltid og ivareta integritet? Integritetsbevarende sykepleie for hjemmeboende personer med demensnb_NO
dc.title.alternativeDignity-preserving dementia care for homeresidentsnb_NO
dc.typeBachelor thesisnb_NO
dc.source.pagenumber23nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record