Show simple item record

dc.contributor.authorHeide, Eldar
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2021-02-16T14:33:30Z
dc.date.available2021-02-16T14:33:30Z
dc.date.created2021-01-26T09:46:08Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHeide, E. (2020). Kva skjer med talemålet i Oslo og på Austlandet? Ein litteraturkritikk. Norsk Lingvistisk Tidsskrift, 38(2), 227-269.en_US
dc.identifier.issn0800-3076
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2728484
dc.description.abstractDenne artikkelen er ei kritisk gjennomgåing og drøfting av litteraturen om talemålsutviklinga i Oslo og regionen rundt. Oppfatningane spriker. Nøkkelnemninga «standard» blir brukt ulikt, og det er usemje både om kva som skjer, kva som er fleirtalsoppfatninga om kva som skjer, kva utvikling vi skal vente, kva varietet som har høgst prestisje, og om kva den ekspansive varieteten i området bør kallast. Samtidig er det viktige spørsmål som ikkje blir stilte, og ikkje sjeldan er det heilt ulike oppfatningar om den same empirien, tydelegvis pga. ulike teoretiske og ideologiske utgangspunkt. Eg prøver, på grunnlag av dei dataa litteraturen sjølv gjev, å klårgjera kva som skjer og å finne grunnar til at framstillingane spriker så mykje. Eg konkluderer (med Stjernholm), med at det som har slått gjennom i Oslo ikkje er ein modifisert variant av det eine eller andre, men eit kompromiss, og argumenterer (ut frå Sandøy) for at denne varieteten bør kallast «fellesaustlandsk», ikkje «standardaustlandsk» e.l., som har vist seg å forvirre. At det kan vera ulike oppfatningar om kva vi skal vente, meiner eg kjem av at ein ser utviklinga i land som Danmark og England dei siste tiåra som normalen, utan å ta med at talemålssentraliseringa i desse landa følgjer ein heilt annan kronologi enn den norske.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherNovus forlagen_US
dc.relation.urihttp://ojs.novus.no/index.php/NLT/article/view/1844
dc.rightsNavngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no*
dc.subjecttalemålsutviklingen_US
dc.subjectAustlandeten_US
dc.subjectdemotiseringen_US
dc.subjectdialekten_US
dc.subjectstandarden_US
dc.subjectstandardiseringen_US
dc.subjectdestandardiseringen_US
dc.subjectkonvergensen_US
dc.subjectprestisjeen_US
dc.titleKva skjer med talemålet i Oslo og på Austlandet? Ein litteraturkritikken_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 Forfatterenen_US
dc.subject.nsiVDP::Humaniora: 000::Språkvitenskapelige fag: 010::Nordiske språk: 018en_US
dc.source.pagenumber227-269en_US
dc.source.volume38en_US
dc.source.journalNLT - Norsk lingvistisk tidsskriften_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.cristin1879277
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal
Except where otherwise noted, this item's license is described as Navngivelse-DelPåSammeVilkår 4.0 Internasjonal