Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorHofslundsengen, Hilde Christine
dc.contributor.authorBøyum, Sigrid
dc.contributor.authorHaukedal, Kjersti Sandnes
dc.coverage.spatialNorwayen_US
dc.date.accessioned2020-10-29T12:08:05Z
dc.date.available2020-10-29T12:08:05Z
dc.date.created2020-09-29T15:56:36Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationHofslundengen, H., Bøyum, S., & Haukedal, K. S. (2020). Betydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæring. BARN - Forskning om barn og barndom i Norden, 38(1), 23–38.en_US
dc.identifier.issn0800-1669
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2685714
dc.description.abstractHensikten med studien var å undersøke sammenhenger mellom språklige hjemmemiljø og flerspråklige barnehagebarns andrespråkferdigheter. Utvalget bestod av 71 barn med norsk som andrespråk (gjennomsnittsalder: 5,2 år; 33 jenter og 38 gutter). Språklig hjemmemiljø ble undersøkt med spørreskjema til foreldrene, mens andrespråkferdighetene ble undersøkt ved hjelp av et testbatteri. Resultatene viste signifikante sammenhenger mellom andrespråkvokabular, narrative ferdigheter og fonembevissthet. Det var stor variasjon i hvor mye foreldrene leste for barna og hvor mange barnebøker de hadde hjemme. I halvparten av hjemmene leste de høyt på begge språk, noe som hadde signifikant positiv sammenheng med barnas andrespråkvokabular og fonembevissthet. Foreldrenes utdanning hadde sammenheng med tid til høytlesing og antall barnebøker på førstespråket. Barnas alder, men ikke kjønn, korrelerte med andrespråkferdighetene. Samlet viser resultatene at høytlesing hjemme påvirker fonembevissthet, men at det som sterkest predikerte barnas andrespråkferdigheter var hvor lenge barna hadde gått i barnehage.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk senter for barneforskningen_US
dc.relation.urihttps://www.ntnu.no/ojs/index.php/BARN/article/view/3576
dc.rightsNavngivelse 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no*
dc.subjecthjemmemiljøen_US
dc.subjectandrespråken_US
dc.subjectbarnehageen_US
dc.subjectspråkstimuleringen_US
dc.subjecthøytlesingen_US
dc.titleBetydningen av språkmiljøet hjemme for barnehagebarns andrespråklæringen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 forfatterneen_US
dc.subject.nsiVDP::Samfunnsvitenskap: 200::Pedagogiske fag: 280en_US
dc.source.pagenumber23-38en_US
dc.source.volume38en_US
dc.source.journalBarnen_US
dc.source.issue1en_US
dc.identifier.doi10.5324/barn.v38i1.3576
dc.identifier.cristin1835064
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse 4.0 Internasjonal