Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorBerger, Elisabeth Christine Hemme
dc.coverage.spatialFørde, Vestlanden_US
dc.date.accessioned2020-08-13T09:53:31Z
dc.date.available2020-08-13T09:53:31Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671859
dc.description.abstractTittel: Palliasjon i hjemmet Bakgrunn for valg av tema: Det er færre enn ett av fem dødsfall av kreftpasienter som skjer i hjemmet (Folkehelseinstituttet, 2018). Min bakgrunn for valg av tema er å øke forståelse og kunnskap om temaene kreft, smertelindring og palliativ behandling i hjemmet. I praksis har jeg observert viktigheten av god smertelindring hos kreftpasienter. Jeg har sett hvor stor rolle pårørende har i den sykes liv, og hvor viktig det er å støtte dem i deres arbeid. Problemstilling: Hvordan gi god smertelindring til kreftpasienter i palliativ fase som ønsker å dø hjemme? Metode: Dette er en litteraturstudie som baserer seg på faglig og forskningsbasert kunnskap. Søk etter forskningsartikler ble gjennomført i databaser som Oria, Academic Search Elite og Cinahl. I oppgaven ble det også benyttet offentlige dokumenter og pensum fra studiet. Jeg har i tillegg benyttet meg av observasjoner fra praksis som er anonymisert. Oppsummering av funn og konklusjon: God palliativ behandling i hjemmet fordrer medikamentell og ikke-medikamentell behandling samt tilrettelegging. Individuell behandling satt sammen av et tverrfaglig team med fastlege som ansvarlig behandler i samarbeid med hjemmesykepleien, skal implementeres sammen med pasient og pårørende. For pasienten er det avgjørende med god oppfølging og tilgjengelighet på behandlere med spesial kompetanse. Det er viktig å få etablert god kommunikasjon og tillitt i behandlingen så tidlig som mulig. Palliativ behandling er spesiell i at den er smertelindrende med kjent utfall, noe som krever mye av alle involverte og spesielt sykepleieren. Dette underbygges av både av gjennomgått teori og forskning på emnet. Ved kontinuerlig oppfølging opparbeider sykepleieren en god tillitt som avhjelper behandlingssituasjonen. Dette oppnås med god dialog og tilstedeværelse. En oppfølging etter at pasienten er gått bort kan gi en nødvendig avrunding for alle etterlatte.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse og sosialvitskapen_US
dc.subjectPalliasjon,en_US
dc.subjectsmertelindring,en_US
dc.subjectkreft,en_US
dc.subjecthjemmedøden_US
dc.titlePalliasjon i hjemmeten_US
dc.title.alternativePalliativ Care at Homeen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.source.pagenumber26en_US
dc.description.localcodeSK152en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel