Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNoss, Helena Lidal
dc.coverage.spatialFørde, Vestlanden_US
dc.date.accessioned2020-08-13T08:59:27Z
dc.date.available2020-08-13T08:59:27Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2671842
dc.description.abstractTittel: Meistring av livssituasjonen til kvinner etter hjarteinfarkt. Bakgrunn: I ar 2018 blei 4755 kvinner innlagt med akutt hjarteinfarkt i Noreg. Biologiske forskjellar og medisinsk forsking basert pa menn gjer at kunnskapen om hjarteinfarkt ikkje viser godt nok grunnlag for kvinner. Mangelfull kunnskap og diffuse symptom blant kvinner kan gjere at teikn pa eit hjarteinfarkt ikkje blir tatt pa alvor. Mange kvinner opplever angst og frykt etter hjarteinfarkt, noko som kan medfore vanskar i a meistre livssituasjonen. Problemstilling: ≪Korleis bidra til at kvinner meistrar sin livssituasjon etter eit hjarteinfarkt≫? Hensikta med oppgåva: Oppgava har som hensikt a fremje fokuset pa kvinner med hjarteinfarkt fordi det er eit viktig tema som generelt viser lite grunnlag i forsking. Eg ynskjer a auke kunnskapen rund tema, og nytte den i mote med denne pasientgruppa. Metode: Metoden som er nytta for denne oppgava er litteraturstudie, med bruk av fag- og forskingslitteratur som kastar lys over problemstillinga. Funn: Sjukepleiar burde ha kjennskap til korleis kvinna opplev situasjonen etter eit hjarteinfarkt for å bidra til meistring. Forsking viste at psykiske vanskar, som angst og frykt var vanleg blant kvinnene. Informasjon pa sjukehuset viste seg a vere viktig for a skape tryggleik og forstaing av eigen sjukdom, men kvinnene sakna informasjon nar dei kom heim. Mange av kvinnene gav uttrykk for at stotte fra helsepersonell, familie og vener var viktig for a klare a takle ein sa stor pakjenning i livet.en_US
dc.language.isonnoen_US
dc.publisherHøgskulen på Vestlandet, Fakultet for helse og sosialvitskapen_US
dc.subjectMestring.en_US
dc.subjectkvinneren_US
dc.subjecthjerteinfarkten_US
dc.subjectlivskvalitet,en_US
dc.titleMeistring av livssituasjonen til kvinner etter hjarteinfarkten_US
dc.title.alternativeCoping with the life-situation of women after a myocardial infarctionen_US
dc.typeBachelor thesisen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700en_US
dc.source.pagenumber18en_US
dc.description.localcodeSK152en_US


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel