Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorJørandli, Kristina
dc.contributor.authorNese, Ada Kristine
dc.contributor.authorVik, Eline Skirnisdottir
dc.contributor.authorAasekjær, Katrine
dc.date.accessioned2020-03-17T14:24:52Z
dc.date.available2020-03-17T14:24:52Z
dc.date.created2020-01-06T07:55:43Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.citationJørandli, K., Nese, A. K., Vik, E. S. & Aasekjær, K. (2019). Bruk av innkomst-CTG hos lavrisikofødende kvinner: en klinisk audit. Sykepleien Forskning, 14.en_US
dc.identifier.issn1890-2936
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2647235
dc.description.abstractBakgrunn: Elektronisk overvåkning av fosteret, såkalt innkomst-CTG (kardiotokografi), blir mye brukt ved normale fødsler, til tross for at slik bruk ikke er forbundet med bedre fødselsutfall. Fødselsomsorgen i dag er preget av unødvendig bruk av teknologi, selv om et ledende prinsipp er at tiltak kun skal iverksettes i nødvendige situasjoner, og der intervensjonene kan gjøre mer nytte enn skade. Hensikt: Hensikten med denne kvalitetsforbedringsstudien var å kartlegge bruken av innkomst-CTG hos lavrisikofødende etter iverksatt implementeringstiltak for å redusere forekomsten av innkomst-CTG. Metode: Med klinisk audit som metode kartla vi lavrisikofødende kvinner retrospektivt i fire uker (n = 164). Etter kartleggingen av praksis satte vi inn flere endringstiltak sammen med nøkkelpersoner i miljøet. I etterkant av endringstiltakene besluttet vi å gjennomføre en statistisk prosesskontroll over 18 uker for å observere bruken av innkomst-CTG etter at tiltak var iverksatt (n = 168). Resultat: Auditen viste at det ble tatt innkomst-CTG hos 77 prosent av lavrisikofødende. I samarbeid med nøkkelpersoner i miljøet og ledelsen ga vi tilbakemelding til praksisfeltet samt at vi iverksatte implementeringstiltak skreddersydd for den aktuelle klinikken. Disse tiltakene førte til en forbedring av praksis der bruken av innkomst-CTG var redusert til 30 prosent. Statistisk prosesskontroll viste at endringen av praksis over tid var stabil. Konklusjon: Auditen avdekket at var det en diskrepans mellom praksis og kunnskapsbaserte retningslinjer. Ønsket standard for praksis ble ikke møtt, men etter at vi iverksatte implementeringstiltak, var bruken av innkomst-CTG signifikant redusert.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherNorsk Sykepleierforbunden_US
dc.subjectkvalitetsforbedringen_US
dc.subjectklinisk auditen_US
dc.subjectinnkomst-CTGen_US
dc.subjectlavrisikofødendeen_US
dc.subjectjordmoren_US
dc.titleBruk av innkomst-CTG hos lavrisikofødende: en klinisk auditen_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Sykepleievitenskap: 808en_US
dc.source.volume14en_US
dc.source.journalSykepleien Forskningen_US
dc.identifier.doi10.4220/Sykepleienf.2019.78661
dc.identifier.cristin1766446
cristin.ispublishedtrue
cristin.fulltextoriginal
cristin.qualitycode1


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel